Trwa ładowanie...
d2rg5nw
d2rg5nw
espi

HYGIENIKA - Zbycie akcji przez akcjonariusza i osiągnięcie progu poniżej 5 %. (5/2011)

HYGIENIKA - Zbycie akcji przez akcjonariusza i osiągnięcie progu poniżej 5 %. (5/2011)
Share
d2rg5nw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji przez akcjonariusza i osiągnięcie progu poniżej 5 %. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu, informuje, iż w dniu 03.02.2011 roku, otrzymał zawiadomienie od firmy Rubicon Partners NFI, następującej treści:"Na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), informuję, że w dniach 27 i 31 stycznia 2011 roku, w transakcjach pakietowych, Rubicon Partners NFI SA ("Fundusz") zbył łącznie 1 158 000 sztuk akcji spółki Hygienika SA. W związku z powyższym zmienił się stan posiadania Funduszu w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Hygienika SAPrzed ww. zbyciem akcji, Fundusz posiadał 1 168 561 akcji Hygienika SA stanowiących 5,004% udział w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu Hygienika SA.Po rozliczeniu opisanych w niniejszym zawiadomieniu transakcji, Fundusz posiada bezpośrednio 10 561 akcji Hygienika SA, stanowiących 0,045% udział w
ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu Hygienika SA" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2011-02-03 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rg5nw

Podziel się opinią

Share
d2rg5nw
d2rg5nw