Trwa ładowanie...
d2zfnbk
espi

HYGIENIKA - Zbycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą Zarządzającą w spółce Hygienika S....

HYGIENIKA - Zbycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą Zarządzającą w spółce Hygienika S.A. (73/2012)
Share
d2zfnbk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą Zarządzającą w spółce Hygienika S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 7 listopada 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie, przekazane w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Hygienika S.A. Prezes Zarządu Emitenta Pan Kamil Kliniewski poinformował bowiem o zbyciu akcji Hygienika S.A. przez spółkę występującą pod firmą T.C. Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-901) przy ulicy Pl. Defilad 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219203, NIP 527-244-94-61, która jest bezpośrednio kontrolowana przez Niego. Spółka T.C. Capital Sp. z o.o. w dniu 31 października 2012 roku dokonała zbycia 2 300.000 sztuk akcji Hygienika S.A. po cenie 1,03 PLN za jedną akcję. Akcje zostały zbyte przez T.C. Capital sp. z o.o w trybie transakcji pakietowej pozasesyjnej zawartej w Warszawie. Przed zmianą udziału, tj. przed
dniem zbycia przez T.C. Capital sp. z o.o 2.300.000 akcji Spółki, Pan Kamil Kliniewski oraz bezpośrednio przez niego kontrolowane T.C. Capital sp. z o.o posiadali łącznie 4.647.771 sztuk akcji, czyli 19,90% kapitału zakładowego, co dawało 4.647.771 głosów, czyli 19,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: 1) T.C. Capital sp. z o.o posiadało 3.797.739 akcji Emitenta, czyli 16,26 % kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 3.797.739 głosów, czyli 16,26 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2) Pan Kamil Kliniewski posiadał 850.032 akcji Emitenta, czyli 3,64 % kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 850.032 głosów, czyli 3,64 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu wyżej opisanej transakcji Pan Kamil Kliniewski oraz bezpośrednio przez niego kontrolowane T.C. Capital sp. z o.o posiadają łącznie 2.347.771 sztuk akcji, czyli 10,05 % kapitału zakładowego, co daje 2.347.771 głosów, czyli 10,05 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
z czego: 1) T.C. Capital sp. z o.o posiada 1.497.739 akcji Emitenta, czyli 6,41 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje 1.497.739 głosów, czyli 6,41 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2) Pan Kamil Kliniewski posiada 850.032 akcji Emitenta, czyli 3,64 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje 850.032 głosów, czyli 3,64 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-11-07 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zfnbk

Podziel się opinią

Share
d2zfnbk
d2zfnbk