Trwa ładowanie...
d4dcu6x
espi

HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza. (61/2011)

HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza. (61/2011)

Share
d4dcu6x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja znaczącego akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka", "Hyperion S.A.") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 grudnia br.) od jednego z jej akcjonariuszy ? spółki com.Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "com.Investment) wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: "W związku z Art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając w imieniu Spółki com.Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "com.Investment") zawiadamiam, że w wyniku sprzedaży akcji spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Hyperion S.A.") w dniu 08 grudnia 2011 roku, ilość akcji Hyperion S.A. posiadanych przez com.Investment spadła poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji spółka com.Investment posiadała 775.000 akcji spółki Hyperion S.A., które stanowiły 6,30% udziału w kapitale
zakładowym tej spółki oraz dawały 775.000 głosów, które stanowiły 6,30% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce. Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji spółka com.Investment posiada 485.000 akcji spółki Hyperion, które stanowią 3,94% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 485.000 głosów, które stanowią 3,94% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podmiot dokonujący niniejszego zgłoszenia nie łączy z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.". Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-820 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Barlickiego | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

Podziel się opinią

Share
d4dcu6x
d4dcu6x