Trwa ładowanie...
d1d7gie

HYPERION S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (8/2015)

HYPERION S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (8/2015)

Share
d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperiona S.A. (dalej "Spółka", ?Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja od spółki zależnej Emitenta - ?Małopolska Sieć Szerokopasmowa? Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (MSS) o zawarciu przez ten podmiot w dniu 12 lutego 2015 roku ?Umowy o dostęp do Torów Światłowodowych (IRU)? z Orange S.A. Przedmiotem umowy jest dzierżawa przez MSS torów światłowodowych od Orange S.A. o długości optycznej 1399 km. Umowa została zawarta na lat 20. Wartość umowy została określona na kwotę 26 mln zł, w tym 15 mln zł płatnych będzie ratalnie w roku 2015. Pozostała kwota w wysokości 11 mln zł płatna będzie w ciągu kolejnych 5 lat w równych ratach w wysokości 2,2 mln zł każda. Pozostałe warunki umowy oraz postanowienia w zakresie kar umownych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wydzierżawione tory będą stanowiły ok. 46% całkowitej długości sieci światłowodowej budowanej w ramach projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pt. "Małopolska Sieć
Szerokopasmowa" realizowanego przez spółkę zależną Emitenta w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 ? 2013. Wraz z już ułożonymi przez spółkę zależną światłowodami o długości 250 km stanowi to 55% pełnego zakresu przedmiotowego projektu. Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, ponieważ wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-535 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Trzech Krzyży | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2015-02-19 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

Podziel się opinią

Share
d1d7gie
d1d7gie