Trwa ładowanie...
d12yuhg
d12yuhg
espi

i3D S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 22 maj...

i3D S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 22 maja 2014 roku (1/2014)
Share
d12yuhg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-25
Skrócona nazwa emitenta
i3D S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 22 maja 2014 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki i3D S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 maja 2014 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18C. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.i3d.pl (sekcja Relacje inwestorskie/ Inwestorzy/ Walne Zgromadzenia).
Załączniki
Plik Opis
i3D_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_załącznik 1.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - załącznik 1
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D - Załącznik nr 2.pdf Projekty uchwał na ZWZ - załącznik 2
i3D_Informacja o liczbie akcji_załącznik 3.pdf Informacja o liczbie akcji - załącznik 3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

i3D SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
i3D S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konarskiego 18C
(ulica) (numer)
+48 32 40 00 999
(telefon) (fax)
www.i3d.pl
(e-mail) (www)
525-22-08-808
(NIP) (REGON)
d12yuhg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
2014-04-25 Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12yuhg

Podziel się opinią

Share
d12yuhg
d12yuhg