Trwa ładowanie...
d2cwwz1
espi

IDEA TFI SA - Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu IDEA TFI S.A. (31/2013)

IDEA TFI SA - Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu IDEA TFI S.A. (31/2013)
Share
d2cwwz1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu IDEA TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. (Idea S.A. lub Spółka), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2013 roku Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Bogutyn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Idea S.A., ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku. W złożonym dokumencie nie podano przyczyn rezygnacji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-23-63-973 276718120
(NIP) (REGON)
d2cwwz1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Agnieszka Rachwalska-Marko Prezes Zarządu
2013-04-24 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cwwz1

Podziel się opinią

Share
d2cwwz1
d2cwwz1