Trwa ładowanie...
d21vtqk
espi

IDEON S.A. - Korekta treści raportu 40/2014 Zmiana w grupie kapitałowej (40/2014)

IDEON S.A. - Korekta treści raportu 40/2014 Zmiana w grupie kapitałowej (40/2014)
Share
d21vtqk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta treści raportu 40/2014 Zmiana w grupie kapitałowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd emitenta Ideon S.A. w Katowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku, informuje iż w treści raportu bieżącego pojawiła się oczywista omyłka pisarska dotycząca wartości procentowej udziałów w spółce WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu zakupionych od Regnon S.A. z siedzibą w Katowicach. Zamiast prawidłowej ilości: 28 % udziałów stanowiących przedmiot transakcji błędnie podano wartość 22 % udziałów. Poniżej prawidłowa treść raportu: Zarząd emitenta informuje, że w wyniku kontynuacji procesu restrukturyzacji oraz wzajemnych rozliczeń z Regnon SA, a także w aspekcie rozwoju nowego biznesu w Spółce WoodinterKom GmbH ? dokonał w dniu dzisiejszym zakupu 28% udziałów od spółki Regnon SA w spółce WoodinterKom GmbH, za cenę 10,00 Euro. Na dzień przedmiotowej transakcji Emitent posiadał 72 % udziałów w kapitale zakładowym, WoodinterKom GmbH w Wiedniu, co odpowiadało 72 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu transakcji Ideon SA posiada w spółce
WoodinterKom GmbH w siedzibą w Wiedniu 100% udziałów odpowiadających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. O dalszych krokach Emitent będzie informował na bieżąco. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d21vtqk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2014-11-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21vtqk

Podziel się opinią

Share
d21vtqk
d21vtqk