Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

IDEON S.A. - Odtajnienie informacji (42/2014)

IDEON S.A. - Odtajnienie informacji (42/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Odtajnienie informacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ideon SA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazuje do wiadomości publicznej informację, której przekazanie opóźniono ze względu na słuszny interes Emitenta, tj. podstawą opóźnienia informacji był fakt rozpoczęcia negocjacji, które podlegają dyspozycji wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Opóźnienie informacji nastąpiło z uwagi na konieczność opóźnienia informacji dotyczących prowadzonych przez Emitenta negocjacji w tym wyboru drugiej strony negocjacji, gdyż podanie tych informacji do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji. Zawiadomienie o opóźnieniu przekazania informacji do wiadomości publicznej Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2014 roku oraz 29 października 2014 r.. Informacją, której dotyczyło opóźnienie było
podjęcie przez IDEON SA negocjacji w sprawie podpisania listu intencyjnego z inwestorem branżowym COFELY S.A. Sp. z o.o. z grupy GDF Suez Energy Services International SA w zakresie sprzedaży 100 % akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Śrem S.A. w Śremie. Proces sprzedaży nie doszedł do skutku z uwagi na rozbieżności cenowe (brak akceptacji ostatecznej ceny ofertowej przez Wierzycieli zabezpieczonych oraz przez Zarząd emitenta) i został zakończony na etapie listu intencyjnego po przeprowadzeniu przez oferenta due diligence spółki PEC Śrem w Śremie S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2014-12-10 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r