Trwa ładowanie...
d1y28k8

IDEON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

IDEON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1y28k8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 439 915 917 41 662 219 455
Zysk na działalności operacyjnej (35 696) (203 176) (8 477) (48 681)
Zysk (strata) brutto (45 731) (257 720) (10 860) (61 750)
Zysk (strata) netto (37 760) (239 715) (8 967) (57 436)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 607 (30 823) 619 (7 385)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 617) (10 445) (384) (2 503)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 037) 41 292 (959) 9 894
Przepływy pieniężne netto, razem (3 047) 24 (724) 6
Aktywa razem 108 557 200 764 26 176 49 108
Zobowiązania razem 228 752 273 278 55 158 66 846
Kapitał własny (120 195) (72 514) (28 982) (17 737)
Kapitał podstawowy 343 491 343 491 82 825 84 020
Liczba udziałów/akcji w sztukach 343 490 781 343 490 781 343 490 781 343 490 781
Zysk (strata) netto na akcję (0,11) (0,70) (0,03) (0,17)
Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (011) (0,70) (0,03) (0,17)
Wartość księgowa na akcję (0,35) (0,21) (0,08) (0,05)
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (0,35) (0,21) (0,08) (0,05)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Komentarz Zarządu SAR-S 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2013 rok
oświadczenie w związku z badaniem Grupa Kapitałowa 2014 .pdf Oświadczenie Zarządu Ideon SA o rzetelności
oświadczenie Grupa Kapitałowa wybór biegłego 2014.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłych rewidentów
rapskonsładkorp2013.pdf Ład Korporacyjny
list prezesa do akcjonariuszy marzec 2014.pdf List Prezesa Zarządu
GK IDEON_SAR S_2013 (20 03 2014).pdf Sprawozdanie Finansowe
Opinia 31 12 2013 - SSF GK IDEON.pdf Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Raport 31 12 2013 - SSF GK IDEON.pdf Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y28k8

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEON S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | poczta@ideon.eu | | www.ideon.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2014-03-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Justyna Ryczko Księgowa Justyna Ryczko

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8