Trwa ładowanie...
d26zxvi
d26zxvi
espi

IDEON S.A. - Wybór biegłego (36/2012)

IDEON S.A. - Wybór biegłego (36/2012)
Share
d26zxvi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Ideon SA w dniu 1 czerwca 2012 roku, zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, podjęła uchwały o wyborze podmiotu, który dokona przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ideon SA sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku, a także dokona badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ideon SA sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Podmiotem tym jest Spółka Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Floriana 15. Spółka wpisana jest na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 1695, uchwała nr
347/25/88/97 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 października 1997 roku. Ideon SA korzystał dotychczas z usług tej Kancelarii w zakresie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2005, 2006 oraz 2009 roku, przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ideon SA sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2009r., badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2005 oraz na dzień 31.12.2006 roku oraz w zakresie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ideon SA za 2004, 2005 oraz 2006 rok. Umowy zostaną zawarte na okres do dnia 31 sierpnia 2012 roku w zakresie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Ideon SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ideon SA według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na okres do dnia 29 kwietnia 2013 roku w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Ideon SA oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Ideon SA według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@centrozap.pl www.centrozap.pl
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d26zxvi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Barbara Konrad - Dziwisz Wiceprezes Zarządu Barbara Konrad - Dziwisz
2012-06-05 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26zxvi

Podziel się opinią

Share
d26zxvi
d26zxvi