Trwa ładowanie...
d3i8nax
espi

IDEON S.A. - Wybór podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2014 (13/2014)

IDEON S.A. - Wybór podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2014 (13/2014)

Share
d3i8nax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 18 ust.2 pkt i Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Ideon SA dokonała wyboru firmy: Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-520), ul. Wiśniowa 40/5, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Ideon SA, sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2014 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ideon sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2014 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Ideon S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), jak również przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Idoen S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ? według stanu na dzień 30.06.2014 r. W/w podmiot przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Ideon SA, sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ideon sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEON S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | poczta@ideon.eu | | www.ideon.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2014-04-11 Jerzy Puchowicz Wiceprezes Zarządu Jerzy Puchowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

Podziel się opinią

Share
d3i8nax
d3i8nax