Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

IDEON S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej (14/2013)

IDEON S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej (14/2013)
Share
d3jesk1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie osoby zobowiązanej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Mariusza Jabłońskiego, o zmianie stanu posiadania o następującej treści: "Działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi niniejszym zawiadamiam iż w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym przez spółkę CMS SA z siedzibą w Katowicach pisma z II Urzędu Skarbowego w Katowicach o sprzedaży przez II Urząd Skarbowy należących do CMS SA akcji Ideon SA, CMS SA zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów IDEON SA do poziomu 13,11%. Uzyskaną ze sprzedaży kwotę w wysokości 237.998,41 zł rozliczono na poczet zapłaty kary pieniężnej nałożonej na CMS SA przez Komisję Nadzoru Finansowego w kwocie 1.000.000,00 zł. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w wyniku sprzedaży przez II Urząd Skarbowy w Katowicach 4.000.000 sztuk
akcji Ideon SA po cenie 0,06 zł za 1 akcję w wyniku realizacji zajęcia na w/w akcjach. Sprzedany pakiet akcji stanowi 1,16% w kapitale zakładowym IDEON SA i daje prawo do wykonywania 4.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu IDEON SA. Ponadto informuję o otrzymaniu informacji, że w wyniku realizacji wcześniejszych zobowiązań umownych nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji Ideon SA poprzez przejęcia przedmiotu zastawu w ilości 1.127.133 sztuk akcji IDEON SA po cenie 0,14 zł za 1 akcję. Przejęty pakiet akcji stanowi 0,33% w kapitale zakładowym IDEON SA i daje prawo do wykonywania 1.127.133 głosów na Walnym Zgromadzeniu IDEON SA. Nie posiadam bezpośrednio akcji IDEON SA. Posiadam dodatkowo 33,3% kapitału i głosów w Spółce CMS SA, która posiada 45.044.507 sztuk akcji IDEON SA, co stanowi 13,11% w kapitale zakładowym IDEON SA i daje prawo do wykonywania 45.044.507 głosów na Walnym Zgromadzeniu IDEON SA. CMS SA przed realizacją powyższych transakcji posiadał 50.171.640 sztuk akcji IDEON SA, co stanowiło 14,61% w
kapitale zakładowym IDEON SA i daje prawo do wykonywania 50.171.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu IDEON SA. Po w/w transakcjach CMS SA w Katowicach posiada 45.044.507 sztuk akcji IDEON SA, co stanowi 13,11% w kapitale zakładowym IDEON SA i daje prawo do wykonywania 45.044.507 głosów na Walnym Zgromadzeniu IDEON SA. Pośrednio posiadam 14.999.821 sztuk akcji IDEON SA, co stanowi 4,37% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie wyjaśniam, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż spółka CMS S.A. jest blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) ? w spółkach zasiadam w organach zarządzających oraz nadzorujących." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d3jesk1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2013-03-27 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1