Trwa ładowanie...
d2e9jk9

IGROUP - Umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych. (14/2013)

IGROUP - Umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych. (14/2013)

Share
d2e9jk9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka)
, działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 stycznia 2013 r., Spółka zawarła umowy objęcia nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych serii H (o wyemitowaniu których Spółka informowała w treści raportu bieżącego z dnia 28 stycznia 2013 r. oznaczonego numerem 13/2013 r., dalej: Warranty) z: 1. TAVAGLIONE SERVICES LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 317545 (dalej: Umowa A), 2. BLOEMER INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 316602 (dalej: Umowa B), 3. CONGIO INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 312911 (dalej: Umowa C), 4. W INVESTMENTS
HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 275589, tj. podmiotem, którego jedynym wspólnikiem jest Pan Piotr Wiśniewski, Prezes Zarządu Spółki (dalej: Umowa D). Przedmiotem Umowy A jest objęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, 95.388.513 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset trzynastu) Warrantów. Przedmiotem Umowy B jest objęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, 95.288.502 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu milionów dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dwu) Warrantów. Przedmiotem Umowy C jest objęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, 95.288.502 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu milionów dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dwu) Warrantów. Przedmiotem Umowy D jest objęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, 114.741.942 (słownie: stu czternastu milionów siedmiuset czterdziestu jeden tysięcy dziewięciuset czterdziestu
dwu) Warrantów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e9jk9

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu
2013-01-28 Marek Zbrojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e9jk9

Podziel się opinią

Share
d2e9jk9
d2e9jk9