Trwa ładowanie...
d2jljvp

IMAGIS S.A. - Złożenie wniosku o rejestrację akcji w KDPW (16/2014) /EBI

IMAGIS S.A. - Złożenie wniosku o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (16/2014) /EBI

Share
d2jljvp
NEW CONNECT
Raport EBI nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie (\"Emitent\", \"Spółka\") informuje, iż w dniu 26 maja 2014 r., w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych został złożony wniosek o rejestrację 164 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Akcje te zostały wydane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2011 roku r. w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Niewęgłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jljvp

Podziel się opinią

Share
d2jljvp
d2jljvp