Trwa ładowanie...

Imigranci mają większe szanse na zatrudnienie

Mieszkańcy UE udają się do innych państw unijnych głównie z powodu pracy, a ponieważ średnia ich wieku jest niższa, miejscowej ludności, mają większe szanse na zatrudnienie

Share
Imigranci mają większe szanse na zatrudnienie
Źródło: ˆ benjaminnolte - Fotolia.com
d1b8yhr

.

Taki napływ młodszych obywateli w wieku produkcyjnym ma korzystny wpływ gospodarczy na kraj i miejscowość ich zatrudniających. Pomaga też rozwiązywać problemy demograficzne, takie jak starzejące się społeczeństwo i malejąca siła robocza.

d1b8yhr

To niektóre z wniosków, jakie wynikają z niezależnego badania na temat wpływu prawa do swobodnego przemieszczania się wewnątrz UE, a które zleciła Komisja Europejska. Jej wyniki zostały przedstawione podczas spotkaniu z udziałem ponad 100 burmistrzów oraz przedstawicieli władz lokalnych z całej Europy.

W badaniu wzięto pod lupę sześć miast europejskich, wybranych ze względu na ich wielonarodowościowy charakter: Barcelonę, Dublin, Hamburg, Lille, Pragę i Turyn.

Wynika z niego, że z napływu młodszych pracowników skorzystały wszystkie te miasta. Np. w Turynie, dochody z podatków opłacanych przez cudzoziemców przyniosły (według lokalnych oszacowań) 1,5 mld euro łącznego zysku netto dla włoskiego sektora finansów publicznych.

Ponadto, napływowa ludność pomogła wypełnić luki na lokalnych rynkach pracy, co przyczyniło się do wzrostu w nowych sektorach oraz pozwoliło znacznie zmniejszyć dysproporcje między osobami w młodszym i starszym wieku, w starzejących się społeczeństwach.

d1b8yhr

Według badania, mobilni obywatele posiadają często zbyt wysokie kwalifikacje na stanowiskach, na których są zatrudnieni. Zdarza się, że otrzymują niższe wynagrodzenie, a także nie zawsze korzystają z tego samego dostępu do mieszkań i edukacji.

MA

d1b8yhr

Podziel się opinią

Share
d1b8yhr
d1b8yhr