Trwa ładowanie...
dbi86bz

IMMOFUND S.A. - Zaangażowanie kapitałowe PCH CAPITAL S.A. w IMMOFUND S.A. po rejestracji podwyższ...

IMMOFUND S.A. - Zaangażowanie kapitałowe PCH CAPITAL S.A. w IMMOFUND S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C Spółki (1/2013)

Share
dbi86bz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMMOFUND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zaangażowanie kapitałowe PCH CAPITAL S.A. w IMMOFUND S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IMMOFUND S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2013 roku otrzymał zawiadomienie, na podstawie art. 69, 69a i 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL Ltd, PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. Zgodnie z zawiadomieniem, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego IMMOFUND S.A. w drodze emisji akcji serii C oraz zgodnie z zawiadomieniem z dnia 5 listopada 2012 roku (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku), a także zgodnie z umowami z dnia 31 października 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 15.863.620 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela serii C spółki IMMOFUND S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace objęła 10.918.440 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela serii C. Pozostałe podmioty zawiadamiające objęły ww.
akcje pośrednio. W dniu 31 października 2012 roku Zarząd IMMOFUND S.A. dokonał przydziału ww. akcji serii C, natomiast w dniu 29 stycznia 2013 roku poinformował raportem bieżącym o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. W związku z powyższym objęte przez PCH CAPITAL S.A. akcje zwykłe na okaziciela serii C, w liczbie 15.863.620 sztuk, stanowią 41,33% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, natomiast objęte przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd akcje, w liczbie 10.918.440 sztuk, stanowią 28,45% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów IMMOFUND S.A. Przed wystąpieniem ww. zdarzenia Pan Piotr Chmielewski bezpośrednio nie posiadał akcji spółki IMMOFUND S.A., zaś pośrednio posiadał łącznie 8.254.600 akcji, które stanowiły 71,16% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadały: ? PCH CAPITAL S.A. - 8.221.000 akcji zwykłych, które stanowiły 70,87% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, ? P.C.H. CAPITAL
(CYPRUS) Ltd - 22.760 akcji zwykłych, które stanowiły 0,20% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, ? ROWING CAPITAL Ltd - 10.840 akcji zwykłych, które stanowiły 0,09% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Po ww. transakcjach oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C Pan Piotr Chmielewski bezpośrednio nie posiada akcji spółki IMMOFUND S.A., zaś pośrednio posiada łącznie 35.036.660 akcji zwykłych na okaziciela IMMOFUND S.A., które stanowią 91,28% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadają: ? PCH CAPITAL S.A. - 24.084.620 akcji zwykłych, które stanowią 62,75% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, ? P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd ? 10.941.200 akcji zwykłych, które stanowią 28,51% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, ? ROWING CAPITAL Ltd - 10.840 akcji zwykłych, które stanowią 0,03% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie, zgodnie z
zawiadomieniem: ? Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd, ? ROWING CAPITAL Ltd posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A., oraz ? PCH CAPITAL S.A. kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. W związku z faktem, iż Pan Dariusz Graff pełni funkcję Prezesa Zarządu PCH CAPITAL S.A. oraz jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej IMMOFUND S.A., przekazał równocześnie informację, że zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dot. ww. transakcji, zostały przekazane do Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego przy zawiadomieniu z dnia 5 listopada 2012 roku. Spółka informowała o ww. zawiadomieniach w raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

| | | IMMOFUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMMOFUND S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-854 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II 23 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 402 06 22 | | +48 22 402 06 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8822108733 | | 021519102 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Adam Parafiniuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

Podziel się opinią

Share
dbi86bz
dbi86bz