Trwa ładowanie...
d3x84ik
espi

IMPEL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

IMPEL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

Share
d3x84ik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku, które przedstawiają się następująco: 1. Raporty kwartalne (prezentacja śródrocznych raportów finansowych w formie skróconego sprawozdania finansowego i wybranych danych objaśniających zgodnie z MSR 34): -skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2012 roku: 14 maja 2012 roku -skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2012 roku: 13 listopada 2012 roku. Spółka rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2011 roku (§ 102 ust. 1 RMF GPW)
oraz za II kw. 2012 roku (§ 101 ust. 2 RMF GPW). 2. Raporty roczne: -raport roczny jednostkowy Impel S.A. za 2011 rok: 20 marca 2012 roku -raport roczny skonsolidowany Grupy Impel za 2011 rok: 20 marca 2012 roku. 3. Raport półroczny (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z §87 ust. 4 RMF GPW): -skonsolidowany raport półroczny za I półrocze
2012 roku: 30 sierpnia 2012 roku. Podstawa prawna: RMF GPW §103 ust. 1 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

| | | IMPEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-111 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ślężna | | 118 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 7809403 | | 071 78 09 679 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | cok@impel.pl | | www.impel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-01-06-769 | | 006318849 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

Podziel się opinią

Share
d3x84ik
d3x84ik