Trwa ładowanie...
d37b0fy

IMPEL - Zaangażowanie kredytowe spółek Grupy Impel w Alior Bank S.A. na łączną wartość umowy znac...

IMPEL - Zaangażowanie kredytowe spółek Grupy Impel w Alior Bank S.A. na łączną wartość umowy znaczącej (38/2011)

Share
d37b0fy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zaangażowanie kredytowe spółek Grupy Impel w Alior Bank S.A. na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem umów kredytowych zawartych z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), o zawarciu których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2010 w dniu 8 grudnia 2010 roku, w dniu wczorajszym zostały zawarte następujące nowe umowy kredytowe z Bankiem: 1) kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 15 mln złotych udzielony Impel S.A.; 2) kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 5 mln złotych udzielony Impel Security Polska Sp. z o.o. Jednocześnie Zarząd Impel S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Impel Security Polska Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta) podpisała Aneks nr 2 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym zawartej z Bankiem w dniu 3 grudnia 2009 roku, który wydłuża okres wykorzystania dostępnego limitu na gwarancje bankowe, tj. dobrego wykonania kontraktu i przetargowe w kwocie 5 mln złotych, do dnia 5 stycznia 2016 roku. Przez wykorzystanie ww. limitu rozumie się każdorazowe wystawienie przez Bank gwarancji bankowej na
zlecenie Impel Security Polska Sp. z o.o. Umową o największej wartości jest umowa na limit kredytowy, o którym mowa w pkt.1 powyżej, udzielony na okres od dnia 7 grudnia 2011 roku do dnia 6 grudnia 2012 roku, oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów, powiększonej o marżę Banku. Środki w ramach przyznanego limitu kredytowego mogą być wykorzystywane na finansowanie bieżącej działalności Impel S.A. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Impel S.A. z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym jest poręczenie udzielone przez Impel Security Polska Sp. z o.o. i Impel Cleaning (spółki w 100% zależne od Emitenta). Ww. umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków stosowanych przez banki przy tego typu umowach. Obecnie łączna wartość zawartych umów z Alior Bank S.A. wynosi 25 mln złotych i spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Impel S.A. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1, pkt 3 | | | |
| | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

| | | IMPEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-111 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ślężna | | 118 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 7809403 | | 071 78 09 679 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | cok@impel.pl | | www.impel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-01-06-769 | | 006318849 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

Podziel się opinią

Share
d37b0fy
d37b0fy