Trwa ładowanie...
d187ori
espi

IMPEL - Zawarcie umowy znaczącej na usługi w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice (3/2013)

IMPEL - Zawarcie umowy znaczącej na usługi w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice (3/2013)
Share
d187ori

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej na usługi w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 26 lutego 2013 roku Gwarant Agencja Ochrony S.A. (spółka zależna od Emitenta) zawarł umowę z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy są usługi kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagażu, przesyłek i poczty świadczone w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 16,1 mln złotych. Zapisy umowy nie przewidują kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć 10% wartości kontraktu. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Impel S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Pyrzowice jest drugim po porcie w Modlinie, który przekazał kontrolę bezpieczeństwa firmie zewnętrznej i jednocześnie pierwszym, w którym firma zewnętrzna zastąpi działania
wyspecjalizowanej Służby Ochrony Lotniska. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-111 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ślężna 118
(ulica) (numer)
071 7809403 071 78 09 679
(telefon) (fax)
cok@impel.pl www.impel.pl
(e-mail) (www)
899-01-06-769 006318849
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori