Trwa ładowanie...
d292byt

IMPEL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (8/2014)

IMPEL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (8/2014)

Share
d292byt

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 w zw. z art. 399 §1 i art. 402, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz §21 Statutu, zwołuje na dzień 28 czerwca 2014 roku na godz.10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzanie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118. Pełną treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad oraz opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Impel S.A. przekazuje projekty uchwał ZWZ, które mają być przedmiotem obrad, i które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki (załącznik nr 2) oraz uchwały Rady podjęte przez organ na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 roku (załącznik nr 3). Pełny tekst dokumentacji, który ma być przedstawiony ZWZ wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.impel.pl, zakładka Relacje Inwestorskie) od dnia zwołania Zgromadzenia.
Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 1, 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zal1ogloszenieZWZ_ISA.pdf | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ | | | | | | | | | |
| | zal2_projektyuchwalZWZ_ISA.pdf | Projekty uchwał ZWZ | | | | | | | | | |
| | zal3_uchwały RN.pdf | Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Impel S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292byt

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEL SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEL | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 53-111 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Ślężna | | 118 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 071 7809403 | | 071 78 09 679 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | cok@impel.pl | | www.impel.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 899-01-06-769 | | 006318849 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292byt

Podziel się opinią

Share
d292byt
d292byt