Trwa ładowanie...
d3tvur8
espi

IMPERA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (69/2013)

IMPERA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (69/2013)

Share
d3tvur8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impera Capital S.A.(Spółka, Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476). Emitent informuje, iż dnia 17 maja 2013 roku do Komisji Nadzoru Finansowego przekazał informację o następującej treści: "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2013 z dnia 25.03.2013 r oraz raportu bieżącego nr 46/2013 z dnia 17.05.2013 r., na podstawie art. 57 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 67, poz. 476) Zarząd Impera Capital SA z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: "Emitent") opóźnia przekazanie do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą prowadzenia dalszych negocjacji z potencjalnymi nabywcami w sprawie sprzedaży akcji Tell S.A. Fakt ujawnienia powyższych informacji na obecnym etapie uniemożliwiłby skuteczne prowadzenie negocjacji dotyczących istotnych kwestii biznesowych i finansowych a w szczególności uniemożliwiłby wynegocjowanie najkorzystniejszych dla Stron warunków przez co naruszony zostałby słuszny interes Emitenta. Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania
powyższej informacji do publicznej wiadomości, nie później jednak niż do 30 czerwca 2013 roku. Zarząd Emitenta zapewni zachowanie poufności informacji objętych niniejszym zawiadomieniem wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia, w tym prowadząc rejestr informacji poufnych." Kolejną informację Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 czerwca 2013 roku, o następującej treści: "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2013 z dnia 25.03.2013 r oraz raportu bieżącego nr 46/2013 z dnia 17.05.2013 r., na podstawie art. 57 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 67, poz. 476),
Zarząd Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: "Emitent") opóźnia przekazanie do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą prowadzenia dalszych negocjacji z potencjalnym nabywcą w sprawie sprzedaży akcji Tell S.A., o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 5/2013 skierowanym do kancelarii DIA-S, jednocześnie zmieniając termin o opóźnieniu przekazania powyższej informacji do publicznej wiadomości z 30 czerwca 2013 r na 12 lipca 2013 r. Spółka informuje również, iż w dniu 26 czerwca 2013 r. została podpisana umowa na wyłączność w prowadzeniu negocjacji (Umowa na wyłączność) z Neo Investment S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa na wyłączność została zawarta do dnia 12 lipca 2013 r. Fakt ujawnienia powyższych informacji na obecnym etapie uniemożliwiłby skuteczne prowadzenie negocjacji dotyczących istotnych kwestii biznesowych i finansowych a w szczególności uniemożliwiłby wynegocjowanie najkorzystniejszych dla Stron warunków przez co naruszony zostałby słuszny interes Emitenta.
Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania powyższej informacji do publicznej wiadomości, nie później jednak niż do 12 lipca 2013 roku. Zarząd Emitenta zapewni zachowanie poufności informacji objętych niniejszym zawiadomieniem wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia, w tym prowadząc rejestr informacji poufnych." W ocenie Emitenta podanie informacji o prowadzeniu dalszych negocjacji na tamtym etapie oraz poinformowanie o podpisanej umowie na wyłączność w prowadzeniu negocjacji z Neo Investment S.A. dotyczących potencjalnej sprzedaży akcji Tell S.A., mogło naruszyć słuszny interes Emitenta, o czym Zarząd Spółki informował Komisję Nadzoru Finansowego. Zarząd podjął decyzję o ujawnieniu informacji poufnej ze względu na uzgodnione przez Strony przedłużenie okresu wyłączności dla Neo Investment S.A. w prowadzeniu negocjacji dotyczących sprzedaży akcji Tell S.A. do dnia 10 września 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2013-07-10 Adam Rogaliński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

Podziel się opinią

Share
d3tvur8
d3tvur8