Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

IMPEXMET - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (70/2013)

IMPEXMET - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (70/2013)
Share
d32vd5v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Impexmetal S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 września 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Impexmetal S.A., pełniącej równocześnie w Boryszew S.A funkcje nadzorcze, o dokonaniu przez Boryszew SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA następujących transakcji zbycia akcji Impexmetal S.A.: Data transakcji Liczba zbytych akcji Średnia cena za 1 akcję 16.09.2013 30 089 3,11 17.09.2013 73 589 3,06 18.09.2013 1 002 3,12 Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v