Trwa ładowanie...
d1m676y
d1m676y
espi

IN POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IN POINT S....

IN POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IN POINT S.A. w dniu 28 października 2013 roku. (18/2013)
Share
d1m676y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
IN POINT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IN POINT S.A. w dniu 28 października 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 października 2013 roku. Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu była spółka LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 3 970 168 głosów stanowiących 100% głosów na tym zgromadzeniu oraz 65,89% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IN POINT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11/17
(ulica) (numer)
+48 22 629 06 81 +48 22 203 46 24
(telefon) (fax)
office@in-point.pl www.in-point.pl
(e-mail) (www)
525-248-21-36 142449320
(NIP) (REGON)
d1m676y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Woźniak Prezes Zarządu
2013-10-29 Lubomir Witoszek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m676y

Podziel się opinią

Share
d1m676y
d1m676y