Trwa ładowanie...
d11sl2r

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w XII spadł do najniższych poziomów od 10 lat

04.01. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w notowaniu kwartalnym odnotował w grudniu spadek o 1 pkt do poziom 26 pkt., a indeks roczny również obniżył się o 1 pkt do 31...

Share
d11sl2r

04.01. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w notowaniu kwartalnym odnotował w grudniu spadek o 1 pkt do poziom 26 pkt., a indeks roczny również obniżył się o 1 pkt do 31 pkt. - podała PKPP Lewiatan w komunikacie. Autorzy raportu wskazują, że oba indeksy pozostają na najniższym poziomie od dziesięciu lat.

"Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w notowaniu kwartalnym odnotował w grudniu spadek o jeden punkt do poziom 26 pkt., podobnie jak indeks roczny, który też obniżył się o jeden punkt do 31 pkt. Oba indeksy pozostają nadal na najniższym poziomie od dziesięciu lat. Nadal też indeks kwartalny jest poniżej indeksu rocznego, a nawet półrocznego, co sugeruje oczekiwane wyniki czwartego kwartału poniżej średniorocznej stopy wzrostu, a nawet gorsze niż w trzecim kwartale" - napisano w raporcie.

"Notowania indeksu są równie pesymistyczne jak w okresie kryzysu sprzed trzech lat, a w niektórych przekrojach nawet gorsze. Na szczególną uwagę zasługuje dramatyczny spadek indeksu popytu z uwagi na załamanie popytu wewnętrznego w wyniku prowadzonej konsolidacji fiskalnej przy restryktywnej polityce monetarnej" - dodano.

d11sl2r

INDEKSY SZCZEGÓŁOWE

"Indeksy popytu globalnego (oceniające konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne - PAP), wykazują dramatyczne załamanie i sięgnęły nienotowanego dotąd dna; indeks kwartalny tracąc kolejne trzy punkty obniżył się do poziomu 8 pkt., a indeks roczny spadł jeszcze o dwa punkty do poziomu 11 pkt. Indeksy popytu są grubo poniżej notowań dołka spowolnienia sprzed trzech lat" - napisano.

Kwartalny indeks finansów, który ocenia rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej, pozostał na poziomie 40 pkt., a indeks roczny stracił jeden punkt i wyniósł 39 pkt.

Indeks makroekonomiczny, który obejmuje inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia oraz stopień konkurencyjności gospodarki, w ujęciu kwartalnym poprawił się o 2 pkt. do 52 pkt., indeks roczny pozostał na poziomie 45 pkt., a indeks półroczny wzrósł o 1 pkt do 51 pkt.

d11sl2r

Indeks kwartalny wpływu czynników politycznych spadł drugi raz o kolejne 5 pkt. do 37 pkt., a indeks roczny obniżył się o 1 pkt do poziomu 47 pkt.

"Indeksy czynników politycznych od pół roku plasują się poniżej połowy skali z tendencją spadkową, co wskazuje na pogarszający się klimat polityczny dla biznesu" - napisano w raporcie.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie. (PAP)

mj/ jtt/

d11sl2r

Podziel się opinią

Share
d11sl2r
d11sl2r