Trwa ładowanie...
d3adeie
d3adeie
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (60/2014)

IndygoTech Minerals S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (60/2014)
Share
d3adeie

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o ofercie?), informuje, że w dniu 10 października 2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w którym Pan Bogdan Małachwiej poinformował, że w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych zbycia akcji oraz sprzedaży akcji na rynku regulowanym na dzień złożenia zawiadomienia nie posiada akcji Spółki. Pan Bogdan Małachwiej poinformował, iż podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Spółki, jak również nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Podmiotami zależnymi od Pana Bogdana Małachwieja, które posiadały akcje Spółki były Remilno Trading &
Investments Ltd z siedzibą na Cyprze oraz European Power Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Przed ww. zmianą Pan Bogdan Małachwiej wraz z podmiotami zależnymi posiadał 2.216.221 akcji Spółki, stanowiących 5% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.216.221 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11 lok 17
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@indygotechminerals.com www.indygotechminerals,com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)
d3adeie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2014-10-10 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3adeie

Podziel się opinią

Share
d3adeie
d3adeie