Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BZ WBK

Inflacja coraz niżej

Inflacja CPI spadła w lutym do 1,3 proc. r/r, mocniej od prognoz i poniżej dolnej granicy przedziału dopuszczalnych wahań wokół celu NBP. Inflacja bazowa wg naszych szacunków wyniosła 1,2 proc. Przewidujemy dalsze spadki inflacji, nawet poniżej 1 proc., co oznacza realizację ścieżki poniżej przewidywanej przez ostatnią projekcję NBP. Sprzyja to spekulacji nt. kolejnych obniżek stóp procentowych.
Share
Inflacja coraz niżej
Źródło: Jupiterimages
d4az0bz

W reakcji na dane złoty osłabił się o 1 grosz do euro (EURPLN osiągnął 4,157), a 2-letni IRS ustanowił rekordowo niski poziom (3,28 proc.); umocnienie rzędu 5-10 pb zanotowały też krajowe obligacje. Niemniej, naszym zdaniem istotniejsze dla RPP mogą być dane nt. gospodarki realnej i to, czy będą zgodne z przewidywanym przez NBP scenariuszem ożywienia. Dane o bilansie płatniczym potwierdziły spodziewaną poprawę dynamiki eksportu styczniu, przy niższym od prognoz imporcie. Poprawa bilansu handlowego będzie głównym czynnikiem sprawczym ożywienia polskiej gospodarki w tym roku.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/30828/komentarz130314.pdf )

d4az0bz

| Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z
analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych. |
| --- |

d4az0bz

Podziel się opinią

Share
d4az0bz
d4az0bz