Trwa ładowanie...
dp497uc

Inflacja poniżej celu

Inflacja CPI spadła w grudniu do 2,4% r/r, zgodnie z naszą prognozą i poniżej oczekiwań rynkowych. Mimo sporego wzrostu cen żywności, w pozostałych kategoriach nie widać śladu presji inflacyjnej, czego odzwierciedleniem jest spadek inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i paliw wg naszych szacunków do 1,3% r/r. Dane przemawiają za kolejną obniżką stóp procentowych już w lutym. Elżbieta Chojna-Duch powiedziała po publikacji, że szansa na taką decyzję wzrosła. Rynek stóp procentowych nie zareagował jednak istotnie na dane inflacyjne.

Share
dp497uc

Stopa inflacji obniżyła się w grudniu do 2,4% r/r, zgodnie z naszą prognozą i nieco poniżej oczekiwań rynkowych (konsensus 2,5%). Tym samym po raz pierwszy od sierpnia 2010 inflacja znalazła się poniżej oficjalnego celu NBP. Do spadku dynamiki CPI przyczyniła się w znaczny sposób sytuacja na rynku paliw – ceny na stacjach benzynowych spadały w grudniu trzeci miesiąc z rzędu, tym razem o 1,3% m/m. Jednak niższa inflacja to nie tylko zasługa paliw, ponieważ tempo zmian cen było bardzo niskie w większości rodzajów towarów i usług (w pięciu na dwanaście głównych podkategorii zanotowano wręcz spadek cen w porównaniu z listopadem). Negatywną niespodzianką dla nas były w zasadzie jedynie ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które wzrosły w tempie podobnym jak przed rokiem, czyli 0,8% m/m (spodziewaliśmy się o połowę mniej). Zostało to jednak skompensowane niższym wzrostem cen pozostałych towarów i usług. W efekcie, inflacja bazowa po wyłączeniu cen energii i żywności najprawdopodobniej mocno się obniżyła w
grudniu – wg naszych szacunków wyniosła ona 1,3% r/r, najmniej od ponad dwóch lat (przed dzisiejszą publikacją nasza prognoza i konsensus rynkowy były na poziomie 1,6%).

To nie koniec spadków inflacji. W styczniu najprawdopodobniej dynamika CPI wyniesie ok. 2% r/r (a być może nawet nieco poniżej) i przez większą część roku pozostanie zapewne poniżej tego poziomu. Do spadku inflacji na początku roku w dużym stopniu przyczyni się dalsza obniżka cen paliw oraz innych źródeł energii (m.in. redukcja taryf gazowych). Inflacja bazowa może przejściowo nieco odbić w górę, ale nie spodziewamy się, aby wzrosła powyżej 2%. Nadal nie będzie więc widać śladu presji inflacyjnej.

Dane o inflacji silnie wspierają nasze oczekiwania dotyczące kolejnej obniżki stóp procentowych w lutym. Spodziewamy się, że piątkowy zestaw danych nt. rynku pracy oraz produkcji dostarczy kolejnych argumentów za tym scenariuszem.

_ Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z
analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych. _

dp497uc

Podziel się opinią

Share
dp497uc
dp497uc