Trwa ładowanie...
d3ntkrh

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d3ntkrh

LENTEX

Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. poinformował, że spółka w miesiącu sierpniu br. osiągnęła dobre wyniki operacyjne. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 15,0 mln zł , w miesiącu sierpniu ubiegłego roku przychód ten wyniósł 15,2 mln zł. Zysk brutto wyniósł 2,0 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł 0,7 mln zł, zysk netto wyniósł 1,9 mln zł., w miesiącu sierpniu ubiegłego roku wyniósł 0,6 mln zł i w porównaniu do miesiąca sierpnia roku ubiegłego był wyższy o 1,3 mln. zł. Przychody ze sprzedaży narastająco za 8 m-cy wyniosły 111,8 mln zł i były wyższe od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,2 mln zł. Zysk brutto za 8 m-cy wyniósł 6,5 mln zł i był wyższy o 2,1 mln zł w porównaniu do 8 miesięcy roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 5,4 mln zł, co stanowi 150% zysku roku ubiegłego ( 3,6 mln zł).
Komunikat podany przez spółkę ma pozytywną wymowę i może wpłynąć na lepsze od rynku zachowanie kursu akcji na giełdzie.

ANTI
Zarząd spółki 16.09.br. poinformował o podpisaniu z Miastem Ustroń umowy na wykonanie zadania "Infrastruktura turystyczna – Budowa Parku Zdrojowego w Ustroniu". Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 4,1 mln PLN brutto, zaś termin zakończenia prac ustalono na 10.06.2011 roku.
Informacja o podpisaniu umowy z Miastem Ustroń, zważywszy na znaczną kwotę kontraktu ma pozytywną wymowę. Należy jednakże mieć na uwadze, iż komunikat o wyborze emitenta do realizowania tego projektu został przekazany 13.08.br., zaś podpisanie umowy jest jedynie sfinalizowaniem postępowania przetargowego w związku z czym informacja jest już zawarta w cenie.

d3ntkrh

KALENDARIUM Dane makro
10:30 Wielka Brytania - dynamika sprzedaży detalicznej za sierpień (poprzednio: 0,4% m/m i 3,3% r/r, konsensus: 0,1% m/m i 2,6% r/r);
11:00 Strefa euro - dane na temat bilansu handlowego za lipiec (poprzednie saldo bilansu: 1 mld EUR, konsensus: 1 mld EUR);
14:00 Szwajcaria - posiedzenie Rady Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) - decyzja o poziomie stóp procentowych (podstawowa stopa procentowa: 0,25%, konsensus: 0,25%);
14:30 USA - dynamika zmian rozpoczętych inwestycji budowlanych za sierpień (poprzednio: 581 tys, konsensus: 588 tys);
14:30 USA - dane o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień (poprzednio: 550 tysięcy, konsensus: 555 tysięcy);
14:30 USA - liczba pozwoleń wydanych na budowę domów za sierpień (poprzednio: 564 tys, konsensus: 570 tys);
16:00 USA - indeks nastrojów Banku Rezerwy Federalnej w Filadelfii za wrzesień (poprzednio: 4,2 pkt, konsensus: 8,0 pkt).

Wydarzenia w spółkach
Introl - NWZA o częściowym rozwiązaniu kapitału rezerwowego i wypłacie dywidendy;
Mostostal Płock - dzień wypłaty 4,25 zł dywidendy na akcję;
Enea - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;
Hyperion - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;
Hyperion - WZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;
Mostostal Zabrze - wprowadzenie do obrotu 7.707.660 akcji VII emisji serii B;v Cersanit - NWZA o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji;
Cersanit - WZA w sprawie zmiany statutu spółki;
Mennica - NWZA o emisji obligacji;
Bank BPH - koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez GE Money wezwaniu do sprzedaży 34,1 proc. akcji BPH (cena w wezwaniu wynosi 42 zł za jedną akcję).

Biuro Maklerskie Banku BPH

d3ntkrh

Podziel się opinią

Share
d3ntkrh
d3ntkrh