Trwa ładowanie...
d1w21ql
gpw
06-10-2010 09:02

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

d1w21ql
d1w21ql

.

*BOGDANKA/NWR * New World Resources ogłosiło wezwanie do zapisów na sprzedaż wszystkich akcji Bogdanki po 100,75 zł za sztukę. Zapisy w wezwaniu potrwają od 25 października 2010 r. do 29 listopada 2010 r. Zamiarem NWR jest przejęcie minimum 75% liczby głosów na WZA spółki a docelowo, po uzyskaniu 90% liczby głosów na WZA spółki, przeprowadzenie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego.
*BM BPH *O powodzeniu wezwania zadecyduje postawa akcjonariuszy instytucjonalnych Bogdanki, którzy zdobyli kontrolę nad spółka w marcu br., w wyniku drugiego etapu prywatyzacji. OFE nabywały wówczas od Skarbu Państwa 46,7%. akcji spółki za 1,12 mld zł, płacąc po 70,5 zł za jedną akcję. Pomimo iż cena ogłoszona w wezwaniu zapewnia wysoką premię (blisko 43% dla funduszy w stosunku do ceny z drugiego etapu prywatyzacji, ponad 110% względem ceny z IPO oraz blisko 13% względem ceny zamknięcia z poniedziałku), atrakcyjne perspektywy rozwoju spółki (Bogdanka planuje podwojenie produkcji w perspektywie roku 2014, co stanowi pochodną uruchomienia eksploatacji na polu Stefanów) mogą zniechęcić akcjonariuszy instytucjonalnych do odpowiedzi na wezwanie NWR. Początkiem października zarząd spółki ogłosił prognozę wyników na 2010 r. Szacunki zakładają wypracowanie przychody na poziomie 1 228 mln zł, wyniku operacyjnego w wysokości 242 mln zł, EBITDA na poziomie 391 mln zł oraz wyniku netto w wysokości 201 mln zł. W 2009
roku Bogdanka wypracował 191,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 226,7 mln zł przy przychodach na poziomie 1 118,4 mln zł.

INTERCARS
Zarząd spółki przekazał comiesięczną informację na temat jednostkowych przychodów ze sprzedaży Inter Cars S.A. Przychody ze sprzedaży Inter Cars S.A. we wrześniu wyniosły 197 mln złotych, co oznacza wzrost o 19% w ujęciu r/r.

TUEUROPA
5.10 Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA ("TU Europa") poinformowało, że w dniu 5.10 uzyskało informację od GETIN Holding S.A. ("Getin Holding") z siedzibą we Wrocławiu, iż w wyniku zbycia w dniu 27 września 2010 r. 1 570 400 akcji zwykłych na okaziciela TU Europa przez podmiot zależny od Getin Holding, tj. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Getin Noble Bank"), Getin Holding osiągnął, łącznie bezpośredni i pośredni, udział poniżej 90% ogólnej liczby głosów w TU Europa.
Przed zbyciem przez Getin Noble Bank 1 570 400 akcji zwykłych spółki TU Europa stanowiących 19,94% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 570 400 (19,94%) głosów na walnym zgromadzeniu, Getin Holding posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio przez z Getin Noble Bank 7 858 814 akcji zwykłych na okaziciela TU Europa, stanowiących 99,79% kapitału zakładowego i uprawniających do 7 858 814 głosów na walnym zgromadzeniu. Po rozliczeniu wyżej wymienionej transakcji Getin Holding nadal posiada bezpośrednio 6 288 414 akcji zwykłych na okaziciela TU Europa, stanowiących 79,85% kapitału zakładowego i uprawniających do 6 288 414 (79,85%) głosów na walnym zgromadzeniu. Podmioty zależne od Getin Holding nie posiadają akcji TU Europa.

d1w21ql
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1w21ql