Trwa ładowanie...
d3ddy8n
gpw
06-10-2008 09:04

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

d3ddy8n
d3ddy8n

WOLA INFO

Spółka 3.10 br. poinformowała o wpłynięciu zamówienia od Polkomtel S.A. na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem i świadczeniem usług. Wartość zamówienia wynosi 5 729 000 zł netto. Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury.
BM BPH Wartość zamówienia stanowi blisko 9,1 proc. i 4,3 proc. przychodów ze sprzedaży odpowiednio za drugi kwartał br. oraz za pierwsze dwa kwartały br. Informacja ma generalnie korzystną wymowę, choć brak informacji o strukturze zamówienia, w tym przede wszystkim udziału w nim świadczonych usług (które charakteryzują się relatywnie wysoką marżą) może wpłynąć ograniczoną reakcję rynku na raport. Warto dodać, że pod koniec września br. spółka poinformowała o podpisaniu umowy na niemal 5,3 mln zł z PTC sp. z o.o. na dostawę sprzętu, oprogramowania i świadczenie rozszerzonej gwarancji przez okres 5 lat, a reakcja rynku na informację była neutralna.

IMMOEAST

Spółka 6.10 br. poinformowała o ustąpieniu ze stanowiska dr Karla Petrikovics-a prezesa zarządu Immofinanz AG i Immoeast AG oraz powołaniu Thomasa Kleibl-a na stanowisko członka zarządu i rzecznika Immofinanz i Immoeast.
BM BPH Ustąpienie ze skutkiem natychmiastowym prezesa obu spółek jest zaskoczeniem. W ostatnim okresie spółka informowała o rezygnacji z realizacji projektów wartych blisko 2 mld EUR oraz negocjacji w sprawie sprzedaży aktywów wycenianych na ok. 0,4 mld EUR, co silnie negatywnie przełożyło się na kurs akcji spółki. Informacja o ustąpieniu prezesa Immoeast zwiększa niepewność co do realizacji strategii spółki i w krótkim okresie może zostać negatywnie przyjęta przez rynek.

KGHM

Prezes zarządu KGHM, Mirosław Kutin, 03.10.br. w udzielonym wywiadzie dla PAP poinformował, iż spółka odnotowała w 3 kwartale br. słabsze wyniki zarówno w porównaniu do dwóch pierwszych kwartałów 2008 roku, jak i do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Prezes spółki w dłuższym horyzoncie oczekuje stabilizacji ceny miedzi na poziomie 5-7 tys USD/t.
BM BPH Zapowiadane przez prezesa słabsze wyniki finansowe za ostatni kwartał niż w poprzednich okresach są negatywną informacją, jednakże komunikaty o możliwości wypracowania niższych przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto spółki były przekazywane na rynek finansowy już wcześniej. Wpływ wyników finansowych na kształtowanie się kursu w najbliższym czasie będzie uzależnione od treści przekazanego raportu okresowego za III kwartał br., gdyż na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej nie będzie rozpatrywana ewentualna weryfikacja prognoz na 2008 rok, jak spółka zapowiadała wcześniej. W długoterminowym horyzoncie kurs akcji uzależniony jest od cen miedzi na giełdach towarowych. Cena tego surowca na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła i wyniosła 5,882 tys. USD/t wobec 6,187 tys. USD/t podczas poprzedniej sesji. W związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych oraz widocznymi oznakami spowolnienia gospodarczego, powrót w najbliższym czasie do poprzednich rekordowych poziomów ceny tego surowca ponad 8000 tys.
USD/t w jest mało prawdopodobny. Poza dużo niższą ceną miedzi znaczny wpływ na wycenę spółki będą miały wyniki planowanego referendum w sprawie strajku w dniach 14-16 października br. Związkowcy między innymi domagają się podwyższenia wynagrodzeń o 550 zł miesięcznie od 1 sierpnia tego roku. Spełnienie tego postulaty znacznie zwiększyłoby koszty operacyjne spółki, co negatywnie przełożyłoby się na wyniki netto w przyszłości. Należy także wziąć pod uwagę, iż ewentualne ugięcie się zarządu pod żądaniami dot. wzrostu płac mogłoby spowodować dalsze roszczenia wzrostu pensji. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal Money.pl średnia pensja brutto w spółce wynosi 7 800 zł brutto, natomiast aż ponad 32 proc. pracowników dołowych zarabia pomiędzy 7500 a 9176 zł brutto. Kolejnym postulatem związków zawodowych jest zaprzestanie integracji kopalń grupy kapitałowej KGHM w jeden podmiot. Wiceprezes zarządu, Herbert Wirth, w przekazywanych komunikatach poinformował, iż ta operacja mogłaby przynieś kilkuprocentowy
spadek kosztów produkcji. Integracja kopalń oraz w późniejszym okresie także hut należących do grupy kapitałowych poprzez spadek kosztów zwiększyłoby rentowność działalności operacyjnej, jednakże musiałoby się to wiązać z uszczupleniem kadry w administracji, na co związki zawodowe nie wyrażają zgody. Wypowiedzi prezesa o konieczności zmniejszania kosztów wydobycia rud miedzi oraz jej przetworzenia, a także dywersyfikacji przychodów spółki należy ocenić pozytywnie, natomiast złożony przez przedstawicieli związków zawodowych w radzie nadzorczych wniosek o odwołanie Mirosława Krutina oraz przebieg głosowania może pogłębić negatywną wymowę przekazywanych ostatnio komunikatów, mimo iż rada nadzorcza liczy 9 członków. Starania KGHM o dokupienie akcji Polkomtela oraz ewentualne powodzenie tego przedsięwzięcia ocenia się jako pozytywny przejaw dywersyfikacji przychodów spółki, jednakże w najbliższym czasie nie będą miały znacznego wpływu na wycenę spółki. Przy założeniu wyników finansowych za br. na poziomie
wcześniejszej prognozy przychodu w wysokości 11,19 mld zł oraz zysku netto 2,9 mld zł, a także utrzymania wskaźnika wypłaty dywidendy na poziomie z poprzedniego roku można będzie oczekiwać przepływu około 6,6 zł na akcję, co może się okazać ostatnią tak dużą dywidendą w najbliższych latach. Biorąc pod uwagę ilość negatywnych informacji odnośnie spółki w dłuższym okresie wzrost cen akcji może być bardzo ograniczony, zaś kształtowanie się kursu można będzie określić po podaniu do publicznej informacji wyników za 3 kwartał br. Zważywszy na silną korelację wyceny spółki z ceną miedzi, poprawa nastrojów na rynkach światowych oraz większa dynamika przyrostu produkcji przemysłowej może pozytywnie wpłynąć na odbiór spółki przez inwestorów.

I&B SYSTEM

3.10 spółka poinformowała, że w dniu 2.10.2008r. została poinformowana przez spółkę zależną Invar Integracje Sp. z o. o. o podpisaniu przez nią umowy w dniu 30.10.2008r. z generalnym wykonawcą inwestycji w obiektach wojskowych. Umowa obejmuje kompleksowe wykonanie specjalistycznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tych obiektach. Wartość umowy wynosi 2 714 500 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na grudzień 2008 roku. Istotne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
*BM BPH *Z informacji podanej przez spółkę wynika, że kwota netto (przy średniej stawce opodatkowania umowy VAT 22 proc.) wynosi 2 225 000 zł. Przychody z tytułu realizacji umowy będą rozliczane w czwartym kwartale br. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czwarty kwartał 2007 roku wynoszą 7,3 mln zł, co oznacza, że podpisana przez spółkę zależną umowa może stanowić największą pozycję w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Oprócz ekspansji dotychczasowego profilu działalności, grupa rozwija się w segmencie technologii GPS. Informacja podana przez spółkę jest korzystna i powinna przyczynić się do zdecydowanie mocniejszego od rynku zachowania kursu akcji.

BM Banku BPH

d3ddy8n
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ddy8n