Trwa ładowanie...
d300d2q

Informacje ze spółek

DSS, INVESTCON, AMBRA

Share
d300d2q

DSS

Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki szacunkowe za III kwartał br. Przychody ze sprzedaży mają wynieść 162,55 mln zł, szacunkowy EBIT wyniesie 23,49 mln zł, a zysk netto osiągnie 8,38 mln zł.

INVESTCON

Zarząd INVESTcon GROUP S.A. podał do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. (III kwartał 2011 r.):
- wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel publiczny) będących własnością grupy INVESTcon GROUP na dzień 30.09.2011 r.: 31,949 mln PLN
- wartość księgowa akcji i udziałów w spółkach nienotowanych w obrocie zorganizowanym (portfel niepubliczny) będących własnością INVESTcon GROUP na dzień 30.09.2011 r.: 3,735 mln PLN,
- środki pieniężne na rachunkach INVESTcon GROUP S.A. i Inwest Consulting S.A. na dzień 30.09.2011 r.: 1,048 mln PLN,
- zysk z wprowadzenia akcji do publicznego obrotu: 2,045 mln PLN (narastająco za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 r.: 5,576 mln PLN).

AMBRA
Zarząd AMBRA S.A. poinformował, że w dniu 10 października 2011 r. ZWZ Ambra S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010/2011. Ustalona została dywidenda dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 10.082.657,60 zł, to jest 0,40 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 25 października 2011 r. a dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 listopada 2011 r. BM BPH - Przy zaproponowanym przez Zarząd poziomie 0,40 zł na akcję stopa dywidendy wyniosła 5,9%.

d300d2q

KALENDARIUM

Dane makro

10:30 Wielka Brytania - Produkcja przemysłowa za sierpień (poprzednio: -0,2% m/m i -0,7% r/r, konsensus: -0,2% m/m i 1,2% r/r);
20:00 Stany Zjednoczone - Protokół z posiedzenia FOMC;
22:30 Stany Zjednoczone - Zmiana zapasów paliw wg API.

Wydarzenia w spółkach

Trion - NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy spółki oraz zmiany statutu spółki;
Pozbud T&R - NWZA ws. powołania członków rady nadzorczej;
Drewex - Wprowadzenie do obrotu giełdowego 3 mln akcji s. G;
NFI Octava - ZWZ spółki; o pokryciu straty netto za 2010 rok;
Bowim - Zakończenie procesu budowania księgi popytu.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d300d2q

Podziel się opinią

Share
d300d2q
d300d2q