Trwa ładowanie...
d2pbfb2
akcje

Informacje ze spółek

Tauron PE, JSW, PEKAO, Polimex Mostostal, Sygnity

Share
d2pbfb2

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 1Q 2012 r.
Energetyczna grupa zaprezentowała wyniki lepsze od oczekiwań rynkowych. Przychody grupy w 1Q 2012 r. wyniosły 6 455 mln zł (+22% r/r), podczas gdy konsensus zakładał poziom 6 117 mln zł. Skonsolidowany wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 565,3 mln zł (+10,6% r/r) przy konsensusie na poziomie 504 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 400 mln zł zysku, co oznacza wzrost o 3% względem wyniku wykazanego w analogicznym okresie 2011 r. Oczekiwania rynkowe co do tej pozycji kształtowały się na poziomie 352 mln zł. Skonsolidowana EBITDA wyniosła w okresie 1Q 2012 r. 975 mln zł (+13,3% r/r) przy konsensusie na poziomie 903 mln zł. Przepływy z działalności operacyjnej w 1Q 2012 ukształtowały się na poziomie 254,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wyniosły zaledwie 37,7 mln zł. Na koniec 1Q stan środków pieniężnych w kasie grupy wyniósł 542 mln zł. Rok wcześniej było blisko 850 mln zł. Nakłady inwestycyjne GK Tauron w 1Q wyniosły 510 mln zł i były wyższe r/r o prawie 121%, co wynika to przede
wszystkim ze znacznego wzrostu nakładów w obszarach wytwarzania i dystrybucji. /konsensus PAP/

JSW

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 1Q 2012 r.
Opublikowane wyniki są lepsze od oczekiwań rynkowych. Przychody GK w 1Q 2012 r. wzrosły r/r o 4% do poziomu 2 357 mln zł, podczas gry rynek zakładał obroty na poziomie 2 289 mln zł. Skonsolidowany wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 631 mln zł (-20% r/r) i przebił konsensus na poziomie 566,5 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 497 mln zł (-20% r/r). Konsensus zakładał zysk w kwocie 475 mln zł. Skonsolidowana EBITDA był niższa o 10% r/r i wyniosła blisko 890 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał 809,5 mln zł. Przepływy operacyjne wyniosły w 1Q 2012 r. 636 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, gdy ukształtowały się na poziomie 765 mln zł. Produkcja węgla koksowego wzrosła o 8,7% r/r do 2,5 mln ton, a wydobycie węgla energetycznego wzrosło o 33,3% r/r do 1,2 mln ton. Produkcja koksu w 1Q wzrosła o 50% r/r do 0,9 mln ton. Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 3,2 mln ton tj. o 0,3 mln ton mniej niż
w 2011 r. i o 0,1 mln ton więcej niż zakładał plan na 1Q 2012 r. /konsensus PAP/

d2pbfb2

PEKAO

Bank opublikował skonsolidowane wyniki za I kwartał.
W pierwszym kwartale br. bank zwiększył wynik odsetkowy o 12,4% r/r do kwoty 1 193,1 mln zł, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 7,8% r/r do 550,5 mln zł (konsensus rynkowy zakładał wynik na poziomie 567,4 mln zł). W okresie I kwartału bank wypracował 115,2 mln zł wyniku na działalności handlowej, przed rokiem było to 144,5 mln zł. Koszty z działalności operacyjnej zwiększyły się jedynie o 1,3% r/r do 910,8 mln zł, co było zaskoczeniem dla rynku, gdyż konsensus wskazywał na kwotę 934 mln zł. Zysk operacyjny pierwszego kwartału wzrósł o 4,7% r/r do poziomu 977,7 mln zł. Bank dokonał odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w kwocie 135,3 mln zł, o 0,9% więcej niż przed rokiem. Rynek oczekiwał odpisów w wysokości 144,8 mln zł. Na poziomie zysku netto bank poprawił wynik o 9,6% r/r do kwoty 710,6 mln zł, czym przebił oczekiwania rynku o 6,2 mln zł. W analizowanym okresie I kwartału współczynnik wypłacalności banku wyniósł 18,87%, przed rokiem było to
16,98%. Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec marca wyniósł 47,1%, przed rokiem wyniósł 46,2%.

POLIMEX MOSTOSTAL

Prezes Polimeksu-Mostostal Konrad Jaskóła powiedział, że wyniki za pierwszy kwartał będą lepsze niż w tym samym okresie minionego roku. Firma przyznaje, że sprzedaż nieruchomości może się opóźnić. W drugim kwartale wpływy mogą wynieść 50 a nie 80 mln zł. /Parkiet/

d2pbfb2

SYGNITY

Asseco Poland wydłużyło termin przyjmowania zapisów w ramach wezwania na akcje spółki IT Sygnity do dnia 25 maja 2012 roku. To kolejne przedłużenie terminu, związane z tym że spółka czeka na zgodę UOKiK na ewentualną transakcję. Nowy harmonogram wezwania przedstawia się następująco:
- data ogłoszenia wezwania: 22 lutego 2012 r.
- data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 12 marca 2012 r.
- data zakończenia przyjmowania zapisów: 25 maja 2012 r.

KALENDARIUM Dane makro

14:30 USA – bilans handlu zagranicznego za marzec (poprzednio: -46,03 mld USD, konsensus: -50 mld USD);
14:30 USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (poprzednio: 365 tys., konsensus: 370 tys.);
14:30 USA - ceny eksportu za kwiecień (poprzednio: 0,8% m/m, konsensus: 0,2% m/m);
14:30 USA – ceny importu za kwiecień (poprzednio: 1,3% m/m, konsensus: -0,1% m/m);
15:30 USA – wystąpienie publiczne szefa Fed;

Wydarzenia w spółkach

Atlantis – wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.;
BZWBK – WZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem prawa poboru;

Biuro Maklerskie Banku BPH

d2pbfb2

Podziel się opinią

Share
d2pbfb2
d2pbfb2