Trwa ładowanie...
d6nk82c

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d6nk82c

PGNiG
GK opublikowała wyniki finansowe za 2011 r. Przychody wyniosły 23 003 mln zł, EBIT 1 685 mln zł a zysk netto 1 626,8 mln zł. W 4Q roku sprzedaż wyniosła 6 972 mln zł, EBIT 279,7 mln zł a zysk netto 304,2 mln zł.

*BM BPH *Przychody ze sprzedaży w ostatnim kwartale roku wzrosły o 5% r/r a w całym roku o 8%. EBIT w kwartale okazał się gorszy o 79,2% a w całym roku okazał się gorszy niż w 2010 r. o 41,6%. Spółka osiągnęła zysk netto w 4Q 2011 r. o 72,8% gorsze niż w analogicznym okresie w 2010 r. a w całym roku o 33,7% gorsze. Jak podaje spółka osłabienie kondycji finansowej Grupy Kapitałowej spowodowane zostało przede wszystkim pogorszeniem rentowności sprzedaży gazu wysokometanowego. Konsensus rynkowy /PAP/ zakładał osiągniecie przychodów w 4Q w wysokości 7 048 mln zł, EBIT -145 mln zł i straty netto na poziomie -158 mln zł.

BOGDANKA
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 2011 r. Zarząd spółki proponuje przeznaczyć dla akcjonariuszy do podziału 68,03 mln zł z ubiegłorocznego zysku. Pozostałą kwotę, tj. 151 mln zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

BM BPH Opublikowane wyniki są lepsze od oczekiwań rynkowych. Przychody kopalnianej grupy w 4Q’11 wzrosły o 47% r/r do poziomu 435,6 mln zł, co okazało się wynikiem zbieżnym z konsensusem rynkowym na poziomie 430 mln zł. Na poziomie wyniku operacyjnego grupa wykazała 164 mln zł zysku (rok wcześniej 43,3 mln zł) przy oczekiwaniach na poziomie 148 mln zł. Skonsolidowany wynik netto w ostatnim kwartale wzrósł przeszło trzykrotnie w ujęciu r/r do poziomu 133,2 mln zł, co również okazało się wynikiem lepszym od konsensusu na poziomie niespełna 124 mln zł. skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 231 mln zł (+197% r/r). W 2011 r. przychody grupy wyniosły 1,3 mld zł (+5,8% r/r). Skonsolidowany EBIT oraz skonsolidowany zysk netto spadły w ujęciu r/r o 3,9% r/r odpowiednio do poziomu 265,7 mln zł i 221,2 mln zł. EBITDA GK w minionym roku ukształtowała się na poziomie 450,6 mln zł (+8,7% r/r). Ja podała spółka, spadek zysku operacyjnego jest pochodną wyższych kosztów sprzedanych produktów, towarów i
materiałów (o prawie 12 proc.), na co składał się m.in.: wzrost kosztów usług obcych (przede wszystkim usług wiertniczo-górniczych), wzrost wartości kosztów materiałowych i energii (w związku z przygotowaniem i uruchomieniem wydobycia w polu Stefanów), wzrost kosztów amortyzacji (w 2011 roku jednostka dominująca oddała do użytkowania część majątku związanego z uruchomieniem wydobycia w polu Stefanów, uruchomiona została także pierwsza ściana w Polu Stefanów), wzrost kosztów wynagrodzeń. Wydobycie węgla handlowego przez GK wzrosło w 2011 r. o 0,66% do poziomu blisko 5,84 mln ton. Po czterech kwartałach 2011 r. sprzedaż węgla wzrosła o 3,7% r/r do poziomu 5,95 mln ton. Propozycja zarządu oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na jedną akcję co implikuje stopę dywidendy na poziomie 1,6% brutto.

d6nk82c

PEKAO
Bank opublikował skonsolidowane wyniki za 2011 r.

BM BPH Wynik odsetkowy IV kwartału wzrósł o 13,1% r/r do 1 205,1 mln zł i był zgodny z konsensusem rynkowym (PAP). Z kolei bank nieco rozczarował wynikiem prowizyjnym, który był niższy o 3,5% r/r i wyniósł 595,2 mln zł. W minionym kwartale bank dokonał niższych niż oczekiwano odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych na kwotę 131,4 mln zł. Kwartalny zysk netto zaskoczył pozytywnie wzrostem o prawie 1/5 do 770,5 mln zł, co daje 2,94 zł zysku na akcję. W całym 2011 r. wynik odsetkowy poprawi się o 11,1% r/r do kwoty 4 557,9 mln zł, wynik prowizyjny wzrósł o 3,4% r/r. Roczny odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych nie zmienił się i wyniósł 537,9 mln zł. Wynik netto za cały ubiegły rok wzrósł o 14,8% r/r do 2 899,4 mln zł.

POLICE Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 2011 r.

BM BPH Przychody chemicznej grupy wyniosły w minionym roku 2,76 mld zł wobec 2,02 mld zł rok wcześniej (+37% r/r). Zysk operacyjny grupy wyniósł 257,7 mln zł wobec 29,4 mln zł rok wcześniej a skonsolidowany zysku netto wyniósł 312,6 mln zł wobec 26,3 mln zł w 2010 r.

d6nk82c

INSTAL KRAKÓW
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 2011 r.

BM BPH Przychody budowlano – deweloperskiej grupy w 2011 r wzrosły o 40,7% r/r do poziomu 402,6 mln zł. Na poziomie wyniku operacyjnego GK Instal Kraków wykazała 26 mln zł zysku (+26,5% r/r). Skonsolidowany zysk netto wzrósł w minionym roku o 21,8% r/r do poziomu 21,1 mln zł.

KALENDARIUM

Dane makro

10:30 Wielka Brytania - inflacja CPI w lutym (poprzednio: -0,5% m/m i 3,6% r/r)
13:30 USA - rozpoczęte inwestycje budowlane w lutym (poprzednio: 699 tys.)
13:30 USA - pozwolenia na budowę domów w lutym (poprzednio: 676 tys.)
*21:30 USA *- zmiana zapasów paliw.

Wydarzenia w spółkach

Paged *- NWZ ws. emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru
*
Bogdanka *- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011 rok
*
PGE *- Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok
*
Getin *- Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok
*
PGNiG
- Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok

d6nk82c

Podziel się opinią

Share
d6nk82c
d6nk82c