Trwa ładowanie...
d23gsr8
Gospodarka

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d23gsr8

HYPERION

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, iż w dniu 09 czerwca 2009 r. otrzymał od MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (spółki zależnej od spółki publicznej MNI S.A. z siedzibą w Warszawie) zawiadomienie - w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - o nabyciu przez MNI Telecom S.A. 603.550 akcji Hyperion S.A. i w związku z tym o przekroczeniu przez nią progu 5% ogólnej liczby głosów posiadanych w HYPERION S.A. Nabycie przedmiotowych akcji zostało dokonane w trzech pakietowych transakcjach giełdowych w dniach 03 i 04 czerwca 2009 r. (tj. w dniu 03 czerwca 2009 r. 229.550 akcji w cenie 5,50 zł za akcję i 184.000 akcji w cenie 5,50 zł oraz w dniu 04 czerwca 2009 r. 190.000 akcji w cenie 5,70 zł za akcję). Łącznie cały pakiet 603.550 akcji nabyty został w cenie 3.357.525,00 zł.
Jak wynika z treści zawiadomienia ilość akcji przysługujących MNI Telecom wzrósł do 1.197.609 akcji, co odpowiada 1.197.609 głosów na Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. i stanowi 9,98% kapitału zakładowego HYPERION S.A. oraz 9,98% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.
Jednocześnie wskazano, iż przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji MNI Telecom S.A. posiadała 594.059 akcji HYPERION S.A., co odpowiadało 594.059 głosów na Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. i stanowiło 4,95 % kapitału zakładowego HYPERION S.A. oraz 4,95% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.
Dwukrotne zwiększenie zaangażowania przez inwestora finansowego świadczy o podtrzymaniu korzystnych perspektyw postrzegania spółki. W gronie największych akcjonariuszy instytucjonalnych spółki znajduje się Welux SA z Katowic posiadający 16,73 proc. głosów. W ostatnich miesiącach spółka nie informowała o zwiększeniu zaangażowania w jej KZ. Informacja podana przez spółkę jest korzystna i powinna przyczynić się do zdecydowanie mocniejszego od rynku zachowania kursu akcji.

NORT COAST
Zarząd spółki 09.6.br. poinformował o projekcie uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy przewidującej wypłacenie 1,6 mln zł dywidendy, co daje 0,20 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy spółka planuje wyznaczyć na 20 sierpnia, zaś wypłata ma nastąpić 10 września.
Zaproponowany podział zysków jest informacją zaskakującą, zysk netto za ubiegły rok obrotowy był o około 3 mln zł niższy w porównaniu z wynikiem finansowym za 2007 rok, zaś dywidenda ma być odpowiednio o 4 grosze wyższa. Przekazany komunikat wpłynie pozytywnie na wycenę emitenta, przy obecnej cenie stopa dywidendy wynosi 18,3%.

d23gsr8

KALENDARIUM Dane makro
10:30 Wielka Brytania - dynamika produkcji przemysłowej za kwiecień (poprzednio: -0,6% m/m i -12,4% r/r, konsensus: -0,1% m/m i -12,4% r/r);
14:30 USA - dane na temat bilansu handlowego za kwiecień (poprzednio salda bilansu: -27,6 mld USD, konsensus: -28,7 mld USD);
16:30 USA - zapasy paliw w USA za ostatni tydzień (poprzednio: +2,9 mln baryłek);
20:00 USA - FED opublikuje Beżową Księgę - comiesięczny raport o stanie gospodarki;
20:00 USA - deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych za maj (poprzednio: -20,9 mld USD, konsensus: -175 mld USD).

Wydarzenia w spółkach
Chemoservis-Dwory - dzień ustalenia prawa do 6 groszy dywidendy na akcję. Jej wypłata nastąpi 29 czerwca;
Trion - ZWZA o podziale zysku, emisji obligacji, subskrypcji prywatnej akcji serii R;
Atrem - ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.;
KPPD - WZA w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2008 roku oraz wyrażenia zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew;
PBG - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G, dokonanie wstępnego przydziału;
Ruch - WZA m.in o pokrycia straty;
Bogdanka - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych;
DZ Bank Polska - WZA w sprawie podziału zysku;
Polnord - NWZA spółki zwołane na wniosek jednego z akcjonariuszy, Prokom Investments;
Herman - WZA w sprawie zmian w statucie oraz pokrycia straty.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d23gsr8

Podziel się opinią

Share
d23gsr8
d23gsr8