Trwa ładowanie...
d139pva

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d139pva

ŚNIEŻKA
/REKOMENDACJA TRZYMAJ z 14.03.2011/
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za IV kwartał.

*BM BPH *W czwartym kwartale przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,6% r/r do kwoty 94,81 mln zł. Spółka minimalnie poprawiła marżę brutto ze sprzedaży, o 0,1 pkt. proc. co przełożyło się na 5,1% wzrost zysku brutto ze sprzedaży do 29,39 mln zł. Koszty sprzedaży wzrosły o niespełna 16% r/r i wyniosły 16,01 mln zł. W okresie IV kwartału 2011 r. koszty ogólnego zarządu nieznacznie zmniejszyły się do 13,39 mln zł. Spółka podobnie, jak przed rokiem odnotowała ujemną marżę EBIT, co przyczyniło się do straty operacyjnej w kwocie 0,84 mln zł. Grupa poniosła stratę netto w kwocie 11,59 mln zł, na co w głównej mierze wpłynęło ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych w kwocie 12,44 mln zł. Przed rokiem saldo to wynosiło -1,13 mln zł. W całym 2011 r. spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 550,69 mln zł (+3,6% r/r), lekko poniżej naszej prognozy na poziomie 558,9 mln zł. Roczny zysk netto zmniejszył się o 62,4% r/r do 17,14 mln zł. Głównymi negatywnymi przyczynami słabych wyników za IV kwartał były: wzrost cen
surowców do produkcji farb i lakierów oraz wzrost kursu EUR; głęboki kryzys walutowy na Białorusi związany ze skokową dewaluacją rubla białoruskiego z 3500/USD do 8800/USD; wzrost kosztów finansowych o 7 mln zł z tytułu różnic kursowych w spółce białoruskiej; ujemne różnice z wyceny kredytu walutowego w kwocie 6,4 mln zł; koszty związane ze sprzedażą spółki Farbud w kwocie 6,9 mln zł.

BZ WBK/KREDYT BANK
Banco Santander /właściciel Banku BZ WBK/ oraz KBC Bank NV /właściciel Kredyt Banku/ podpisały umowę inwestycyjną, w której strony wyraziły zamiar połączenia Kredyt Banku i Banku BZ WBK.

BZ WBK połączy się z Kredyt Bankiem przy parytecie 6,96 akcji BZ WBK za każde 100 akcji Kredyt Banku. Opierając się na aktualnych cenach rynkowych wartość Kredyt Banku dla celów transakcji, wyceniono na 15,75 zł za akcje, zaś BZ WBK na 226,4 zł za akcje. Łączna wartość pro forma połączonego banku wyniesie 20,8 mld zł (5 mld EUR). Połączony bank będzie dalej notowany na GPW. Po planowanym połączeniu, Santander będzie posiadać około 76,5% akcji połączonego banku, zaś KBC około 16,4%.

d139pva

Ostateczny parytet wymiany będzie ustalony po dokonaniu formalnej wyceny łączących się banków zgodnie z przepisami KSH.

Realizacja połączenia jest uzależniona m.in. od uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń i zgód KNF, KE.

BM BPH Połączony bank będzie nr 3 pod względem wielkości na krajowym rynku. Według stanu bilansowego na koniec 2011 r., połączony bank posiada aktywa w wysokości 102 mld zł, portfel kredytowy w wysokości 68,5 mld zł oraz depozyty w wysokości 47,8 mld zł. Według stanu na koniec minionego roku połączony bank zatrudnia ponad 14 tys. osób i dysponuje siecią blisko 1000 placówek. Implikowana przez parytet wymiany premia za akcje Kredyt Banku kalkulowana wg. bieżących cen akcji obu banków kształtuje się na poziomie ponad 34%.

ŻYWIEC
Zarząd Grupy Żywiec S.A. po uzyskaniu akceptacji RN, na ZWZ przedstawi propozycję wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 33 złotych za jedną akcję. Po odliczeniu zaliczki wypłaconej we wrześniu 2011 r. akcjonariusze otrzymają jeszcze 24 zł na akcję.

d139pva

BM BPH Wypłata pozostałej części dywidendy w kwocie 24 zł implikuje DY na poziomie 4,3% brutto.

KALENDARIUM

Dane makro

00:50 Japonia - sprzedaż detaliczna w styczniu (poprzednio: 2,5% r/r)
14:30 USA - zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu w styczniu (poprzednio: 2,2% m/m; prognoza: -0,1% m/m).
14:30 USA *- zamówienia na dobra trwałego użytku w styczniu (poprzednio: 3% m/m; prognoza: -0,5% m/m).
*
15:00 USA *- indeks cen domów S&P/Case-Shiller w grudniu (poprzednio: -3,7% r/r; prognoza: 3,6% r/r).
*
16:00 USA
- indeks zaufania konsumentów Conference Board Okres w lutym (poprzednio: 61,1 pkt; prognoza: 63 pkt).

Wydarzenia w spółkach

MCI *- NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
*
Introl
- NWZ ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
*ABM Solid *- NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
*EMC Instytut Medyczny *- przydział akcji oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i zamknięcie oferty publicznej.

d139pva

Podziel się opinią

Share
d139pva
d139pva