Trwa ładowanie...
d1030xa
d1030xa
gpw

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.
Share
d1030xa

BAKALLAND

Zarząd spółki poinformował, że w dniu 15.06.2009 roku otrzymał z Domu Maklerskiego AmerBrokers SA z siedzibą w Warszawie informację, że w dniu 15.06.2009 roku AmerBrokers, wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 12.06.2009 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, nabyła na własny rachunek 5.772 akcji spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży spółce w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia, na podstawie uchwały NWZ spółki nr 6/I/2009 z dnia 7.06.2009 roku. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 3,39 złotych za sztukę. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 groszy za sztukę, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w dniu 15 czerwca 2009 roku wynosi 577,20 złotych. Nabyty pakiet stanowi 0,027% kapitału zakładowego i daje 5.772 głosów (0,027%) na WZ. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers, z uwzględnieniem odkupu dokonanego dnia 29 maja 2009 roku, spółka będzie posiadała łącznie 125.840 sztuk akcji własnych,
stanowiących 0,599% kapitału zakładowego i dających 125.840 głosów (0,599%) na WZ. Spółka poda w osobnym komunikacie informacje dotyczące odkupienia akcji od AmerBrokers zgodnie z zwartą umową.
BM BPH Z uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 7.05.2009 r. wynika, że spółka może skupić maksymalnie 10 proc. wszystkich akcji za kwotę nie przekraczającą 7,5 mln zł. Skup akcji własnych w celu umorzenia będzie trwał nie dłużej niż do 7.05.2011 r. Prowadzony przez spółkę skup akcji zwiększa popyt, ale nie powinien mieć istotnego wpływu na kształtowanie się kursu akcji.

BM Banku BPH

d1030xa

Podziel się opinią

Share
d1030xa
d1030xa