Trwa ładowanie...
d15rq0j
redan
21-10-2010 09:01

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

d15rq0j

REDAN

Zarząd Redan SA poinformował, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w trakcie trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 222,0 mln zł i była o 7% wyższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego. Sieć dyskontowa Textilmarket odnotowała wzrost sprzedaży o 20% - wyniosła ona 117,1 mln zł. Na krajowym rynku modowym wartość sprzedaży osiągnęła poziom 93,2 mln zł, czyli taki sam jak w roku ubiegłym. Natomiast przychody na rynku modowym zagranicą zwiększyły się o ponad 23% i wyniosły 8,2 mln zł.
Po trzech kwartałach 2010 r. szacunkowa wartość marży handlowej (przychody ze sprzedaży towarów pomniejszone o koszt sprzedanych towarów) Grupy Redan wzrosła o 20% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Grupa odnotowała wzrost wolumenu marży zarówno na rynku dyskontowym, jak i modowym – odpowiednio 23% i 24%. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (tzn. takich, które działały w poszczególnych miesiącach zarówno w bieżącym jak i poprzednim roku) w sektorze dyskontowym wzrosła o 4%, a w sektorze modowym odnotowano ponad 2% wzrost.
Pełna informacja nt. wyników finansowych osiągniętych za III kwartał 2010 r. zaprezentowana zostanie w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym.

HB POLSKA

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. poinformował, że w dniu 20 października 2010 roku otrzymał zawiadomienie od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki HYDROBUDOWA POLSKA SA w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych rozliczonych w dniu 14 października 2010 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny stał się posiadaczem akcji stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Przed nabyciem akcji ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 20 705 232 akcje spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A., co stanowiło 9,83% w kapitale zakładowym spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z akcji tych przysługiwało 20 705 232 głosy na WZ spółki, co stanowiło 9,83% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
W dniu 20 października 2010 roku na rachunku papierów wartościowych ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 23 238 981 akcji, co stanowi 11,04% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 23 238 981 głosów, co stanowi 11,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
W perspektywie 12 miesięcy ING Otwarty Fundusz Emerytalny nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w akcje HYDROBUDOWY POLSKA SA w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem nabycia akcji spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej funduszu.
BM BPH Informacja, o zwiększeniu zaangażowanie w akcje przez inwestora instytucjonalnego, może świadczyć o dobrym postrzeganiu perspektyw rozwoju spółki przez zarządzających. Komunikat ma pozytywną wymowę, co może przełożyć się na lepsze od rynku kształtowanie się kursu akcji na GPW.

BOGDANKA

Zarząd spółki przedstawił stanowisko dotyczące publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki ogłoszonego przez NWR. Zdaniem zarządy Bogdanki zaproponowana w wezwaniu cena za akcję spółki jest rażąco niższa od wartości godziwej. Proponowana cena zdaniem zarządu spółki nie uwzględnia w szczególności efektów ekonomiczno-finanasowych realizowanego programu inwestycyjnego prowadzącego do podwojenia wielkości produkcji węgla do 2014 r., premii za kontrolę nad spółką oraz długoterminowych perspektyw działalności spółki. (pełna treść komunikatu na www.gpwinfostrefa.pl)

d15rq0j

ORBIS

Spółka przekazała wstępną informację o przychodach GK Orbis w okresie styczeń-wrzesień 2010 r., które ukształtowały się na poziomie 623,5 mln zł. Dane będą podlegały weryfikacji w ramach sporządzania okresowego raportu finansowego za III kwartał 2010 r. Wstępna informacja o przychodach nie uwzględnia przychodów PBP Orbis Sp. z o.o. (znanej pod marką Orbis Travel), udziały w której zostały zbyte na podstawie umowy zawartej 6 stycznia b.r.
*BM BPH *W I półroczu skonsolidowane przychody spółki wyniosły 396,2 mln zł wobec 416,8 mln zł rok wcześniej. Na poziomie wyniku netto Orbis zaraportował w tym okresie stratę (przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej) wysokości 3,04 mln zł wobec 11,47 mln zł straty rok wcześniej. Podane do wiadomości szacunki sugerują wypracowanie w okresie III kwartału br. przychodów na poziomie 236,3 mln zł, co wobec przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku oznacza spadek o ponad 36%, z zastrzeżeniem powyższym, iż przychody za 2010 r. nie uwzględniają przychodów Orbis Travel.

KALENDARIUM - Dane makro

08:58 Francja – indeks PMI dla przemysłu - wst. za październik (poprzednio: 56; konsensus: 55,3);
08:58 Francja – indeks PMI dla usług - wst. za październik (poprzednio: 58,2; konsensus: 57,5);
09:28 Niemcy – indeks PMI dla przemysłu - wst. za październik (poprzednio: 55,1; konsensus: 54,6);
09:28 Niemcy – indeks PMI dla usług - wst. za październik (poprzednio: 54,9; konsensus: 54,8);
09:58 Euroland – indeks PMI dla przemysłu - wst. za październik (poprzednio: 53,7; konsensus: 53,2);
09:58 Euroland – indeks PMI dla usług - wst. za październik (poprzednio: 54,1; konsensus: 53,7);
10:30 Wlk. Brytania – sprzedaż detaliczna za wrzesień (poprzednio: -0,5% m/m, 0,4% r/r; konsensus: 0,4% m/m, 1% r/r);
14:00 Polska – protokół z posiedzenia RPP za wrzesień;
14:30 USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (poprzednio: 462 tys.; konsensus: 455 tys.);
16:00 USA – indeks Fed z Filadelfii za październik (poprzednio: -0,7; konsensus: 2);
16:00 USA – indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board za wrzesień (poprzednio: 0,3%; konsensus: 0,3%).

BM Banku BPH

d15rq0j
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d15rq0j