Trwa ładowanie...
d20s2pp
d20s2pp

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d20s2pp

KOPEX

Zarząd spółki 04.03.br. poinformował o objęciu 60% w kapitale zakładowym zawiązanej spółki akcyjnej „Kopex Polskie Biogazownie S.A.” z siedzibą w Gliwicach. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 mln zł, zaś przedmiotem jej działalności jest budowa i eksploatacja biogazowi oraz organizacja finansowania inwestycji.
Objęcie udziałów w spółce, której przedmiot działalności związany jest z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jest pozytywną informacją przekazaną przez emitenta. Jednakże ze względu na relatywnie niewielką wartość przychodów realizowanych przez „Kopex Polskie Biogazownie S.A.” w porównaniu do grupy kapitałowej Kopex, komunikat nie wpłynie na kształtowanie się kursu emitenta.

PGF
Spółka poinformowała, że do spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji na akcjach PGF od osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie Art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Informacja dotyczy kupna przez Członka Zarządu PGF S.A., w dniu 2.03.2009 r., 10.000 szt. akcji PGF w obrocie wtórnym na GPW w Warszawie po średniej cenie 15,50 zł za akcję.
Nabycie akcji przez członka zarządu spółki jest informacją pozytywną. Może to świadczyć o atrakcyjnej wycenie spółki oraz korzystnym postrzeganiu jej perspektyw przez osobę blisko związaną ze spółką. Farmaceutyczna grupa osiągnęła stosunkowo dobre wyniki za czwarty kwartał 2008 r, zysk netto akcjonariuszy podmiotu dominującego wyniósł 24 mln zł, wobec 26,2 mln zł w roku poprzednim. Informacja podana przez spółkę jest korzystna, ale nie powinna w sposób istotny wpłynąć na zachowanie kursu akcji.

d20s2pp

KALENDARIUM Dane makro
11:00 Strefa euro - dynamika PKB za IV kwartał 2008 roku (poprzednio: -0,2% kw/kw i 0,6% r/r, konsensus: -1,5% kw/kw i -1,2% r/r);
13:00 Bank Anglii - poziom stóp procentowych (poprzednio: 1,00%, konsensus: 0,50%);
13:45 ECB - wysokość stóp procentowych (poprzednio: 2,00%, konsensus: 1,50%);
14:30 USA - podania o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień (poprzednio: 667 tys., konsensus: 650 tys.);
14:30 USA - dynamika wydajności pracy za IV kwartał (poprzednio: 3,2%, konsensus: 1,6%);
14:30 USA - dane o jednostkowych kosztach pracy za IV kwartał (poprzednio: 1,8%, konsensus: 3,4%);
16:00 USA - dynamika zamówień w przemyśle za styczeń (poprzednio: -3,9%, konsensus: -2,1% m/m).

Wydarzenia w spółkach
Asseco Slovakia - WZA o podziale zysku za rok 2008.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d20s2pp

Podziel się opinią

Share
d20s2pp
d20s2pp