Trwa ładowanie...
d4bg840
pge

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d4bg840

ALMA

Zarząd ALMA MARKET SA poinformował, że otrzymał zawiadomienie od PIONEER PEKAO Investment Management SA z siedzibą w Warszawie, o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,01% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Alma Market SA. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Przed transakcją fundusz posiadał 388 392 akcji co stanowiło 7,15% udziału w kapitale zakładowym spółki i 4,96% liczby głosów na WZ. Po zawarciu transakcji udział w kapitale zakładowym spółki zwiększył się do 392 392 akcji co stanowi 7,23% oraz 5,01% liczby głosów na WZ.

BM BPH Informacja, o zwiększeniu zaangażowania w akcjonariacie przez inwestora instytucjonalnego, może świadczyć o dobrych perspektywach rozwoju spółki w ocenie zarządzających. Komunikat ma pozytywną wymowę, chociaż ze względu na niewielką wartość transakcji, jego wpływ na notowania kursu akcji na giełdzie może być ograniczony.

d4bg840

Zarząd PGNIG poinformował, że w dniu 16 września 2010 r. spółka powzięła wiadomość w sprawie zmiany taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA w zakresie cen paliw gazowych zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 16 września 2010 roku. Zmiana Taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 41/2010 (356) w dniu 16 września 2010 roku. Zmiana Taryfy wchodzi w życie zgodnie z zapisami art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, czyli po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania. Na podstawie powyższego przepisu, termin wejścia w życie Zmiany Taryfy został ustalony na dzień 1 października 2010 roku i będzie obowiązywała do dnia 31 marca 2011 roku.

*BM BPH *Decyzja URE kończy trwające od 23 lipca br. postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy PGNiG, polegającej na podwyższeniu cen paliw gazowych sprzedawanych przez to spółkę i wydłużeniu okresu obowiązywania taryfy do 31 marca 2011 r. Wzrost cen paliw gazowych w zatwierdzonej korekcie taryfy wynosi 6,4 %, natomiast PGNIG wnioskował o 10% podwyżkę, jednak URE uznał tą propozycję za nieuzasadnioną i wezwał spółkę do skorygowania wniosku. PGNIG uzasadniał postulowaną skalę podwyżki tegoroczną aprecjacją dolara względem złotówki, wpływając tym samym na cenę gazu z importu, co istotnie rzutuje na kwestię rentowności segmentu obrotu spółki.

16.09 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") poinformował o otrzymaniu od osoby obowiązanej w dniu 16 września 2010 r. zawiadomienia o transakcji dotyczącej instrumentów finansowych TP S.A. W dniu 15 września 2010 roku Pan Maciej Witucki – Prezes Zarządu TP S.A. nabył 4.000 akcji TP S.A. (sesja zwykła - rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). Cena jednostkowa akcji wynosiła 17,08 zł za akcję.

16.09 Zarząd ATM S.A. poinformował, że w dniu 16.09 otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy transakcji pakietowej na akcjach ATM S.A. w ramach której Prezes Zarządu Roman Szwed w dniu wczorajszym tj. 15.09.2010 roku sprzedał 100.000 akcji po cenie 8,70 zł za jedną akcję. Roman Szwed jednocześnie poinformował, że zbycie akcji było związane z jego osobistymi potrzebami finansowymi i nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzać dalszych transakcji na akcjach ATM S.A.

d4bg840

Zarząd Kredyt Inkaso SA poinformował, że przychody z działalności operacyjnej spółki w sierpniu 2010 r. wyniosły 2 766 tys. zł.

PKN ORLEN/KGHM/PGE Jak wynika z informacji GG Parkiet, resort finansów forsuje pomysł wypłaty dywidendy przez PKN Orlen, KGHM oraz PGE po sprzedaży przez te spółki posiadanych pakietów akcji Polkomtela, operatora sieci komórkowej Plus. Na dywidendę spółki miałyby przeznaczyć całość wpływów z przyszłej transakcji. Według niepotwierdzonych doniesień, wszyscy polscy akcjonariusze Polkomtelu mają wspólnie wystawić na sprzedaż pakiet około 75 proc. akcji telekomu jesienią.

KALENDARIUM Dane makro

10:00 Euroland – saldo rachunku bieżącego s.a. za lipiec (poprzednio: -4,6 mld EUR; konsensus: -3,5 mld EUR);
14:00 Polska – ceny produkcji sprzedanej przemysłu za sierpień (poprzednio: 3,9% r/r; konsensus: 4,2% r/r);
14:00 Polska – produkcja przemysłowa za sierpień (poprzednio: 10,3% r/r; konsensus: 13% r/r);
14:30 USA – inflacja CPI za sierpień (poprzednio: 0,3% m/m, 1,2% r/r; konsensus: 0,2% m/m, 1,1% r/r);
15:55 USA – indeks Uniwersytetu Michigan - wst. za wrzesień (poprzednio: 68,9; konsensus: 69,9);

Wydarzenia w spółkach

Asseco SEE – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80;
Calatrava – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80;
IPOPEMA – po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu sWIG80;
KOV – po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu sWIG80;
LCCorp – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, zasilając równocześnie skład indeksu sWIG80;
Mennica – po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu sWIG80;
NWR – dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,21 € na akcję;
Optimus – po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80;

BM Banku BPH

d4bg840

Podziel się opinią

Share
d4bg840
d4bg840