Trwa ładowanie...
d2yv7jl
akcja
17-02-2011 09:09

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

d2yv7jl
d2yv7jl

NG2

Spółka opublikowała sprawozdanie za 2010 r.
*BM BPH *Wyniki spółki nieznacznie odbiegają od oczekiwań rynkowych. Skonsolidowane przychody w IV kwartale 2010 r. wyniosły 321,4 mln zł (zgodnie z konsensusem), wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 54,5 mln zł (vs. 59,5 mln zł) a wynik netto 44,5 mln zł (vs. 46,4 mln zł). Narastająco, po IV kwartałach 2010 r. NG2 wypracowało przychody na poziomie 1,03 mld zł, co stanowi wzrost o blisko 12% r/r. Presja na marże brutto na sprzedaży spowodowała niższą dynamikę zysku operacyjnego (wzrost r/r o 10,3%). Zysk netto GK ukształtował się w 2010 r. na poziomie 120,6 mln zł (wzrost o 24,7% r/r), co stanowi efekt rosnącej w ciągu roku optymalizacji podatkowej. Na koniec 2010 r. sieć sprzedaży GK NG2 obejmowała 703 placówki. Powierzchnia sprzedaży we własnych placówkach zlokalizowanych na terenie kraju wzrosła do 125,0 tys. m2 (115,6 tys. m2 na 31.12.2009), tj. o 8,1% wobec 12,1% spadku powierzchni sklepów franczyzowych (z 24,0 tys. m2 - na dzień 31.12.2009 do 21,1 tys. m2 na 31.12.2010). Skalkulowany na
podstawie wyniku netto za 2010 r. wskaźnik P/E dla spółki, liczony wg. ceny zamknięcia z 16.02. kształtuje się na poziomie 19,1.

POLICE
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za IV kwartał 2010 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 573,5 mln zł, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 29,96 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 47,4 mln zł.
BM BPH Wyniki za czwarty kwartał ub. roku są zaskakujące. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 41% do 573,5 mln zł, co było praktycznie zgodne z oczekiwaniami rynku. Spółka wypracowała marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 16,2%. Przed rokiem zysk brutto ze sprzedaży był ujemny, co implikowało ujemne marże na wszystkich poziomach zysku. W czwartym kwartale 2010 r. koszty sprzedaży zwiększyły się prawie dwukrotnie do 18,3 mln zł, z kolei koszty ogólnego zarządu wzrosły o około 1/5. Spółka wypracowała 47,4 mln zł zysku netto wobec 99,7 mln zł straty przed rokiem. Rynek oczekiwał 20,7 mln zysku netto.

ZUE
Konsorcjum w składzie ZUE (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON złożyło ofertę z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na wykonanie remontu i przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty to 10,7 mln zł. Jak poinformowała spółka, z uwagi, iż kryterium wyboru oferty w tym przetargu stanowi najniższa cena, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż oferta Konsorcjum zostanie uznana za najkorzystniejszą.

TU EUROPA
Zarząd spółki poinformował, iż będzie rekomendował WZ i Radzie Nadzorczej wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki. Spółka nie wypłaciła dywidendy z zysku za 2009 r., natomiast z zysku za 2008 r. dywidenda wyniosła 5 zł na akcję, a z zysku za 2007 r. spółka wypłaciła 7,24 zł na akcję.

d2yv7jl

POZBUD T&R
Aviva Investors Poland TFI zwiększyło zaangażowanie do poziomu 6,33% kapitału zakładowego (5,43% ogólnej liczby głosów na WZA). Przed zwiększeniem Towarzystwo był w posiadaniu 5,42% kapitału zakładowego (4,65% ogólnej liczby głosów na WZA).

KALENDARIUM Z DNIA 17.02.2011 Dane makro

10:00 Euroland – saldo rachunku bieżącego n.s.a. za grudzień (poprzednio: -6 mld EUR);
14:00 Polska – protokół z posiedzenia RPP za styczeń;
14:30 USA – inflacja CPI za styczeń (poprzednio: 0,4% m/m, 1,5% r/r, konsensus: 0,3% m/m, 1,6% r/r);
14:30 USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (poprzednio: 383 tys., konsensus: 400 tys.);
16:00 USA – wystąpienie publiczne szefa Fed;
16:00 USA – indeks Fed z Filadelfii za luty (poprzednio: 19,3, konsensus: 21);
16:00 USA – indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board za styczeń (poprzednio: 1%, konsensus: 0,2%);

Wydarzenia w spółkach

Wikana - NWZA ws. m.in. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, połączenia akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną wspólną serię, scalenia akcji, zmian w statucie;

BM Banku BPH

d2yv7jl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2yv7jl