Trwa ładowanie...
d3q0xhj

Informacje ze spółek

LOTOS, PEP, REDAN, NWR

Share
d3q0xhj

Lotos

Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał. Przychody ze sprzedaży w IV kwartale wzrosły o 45,8% r/r do 8,36 mld zł, przy czym rynek oczekiwał wartości 8,02 mld zł (sprzedaż benzyn wzrosła o 0,4% r/r, sprzedaż olejów napędowych wzrosła o 13% r/r, sprzedaż asfaltów wzrosła o 27,5% r/r). Jednak spadek marży brutto ze sprzedaży z 12,3% do 10,3% przyczynił się do wzrostu zysku brutto ze sprzedaży o jedynie 21,7% r/r do kwoty 861,05 mln zł. Spółka odnotowała także znacząco niższe marże na pozostałych poziomach wyniku w rachunku zysków i strat (marża EBIT zmniejszyła się z 5,3% do 2,3%, a marża netto spadła o prawie z 4,4% do 1,1%). W okresie czwartego kwartału koszty sprzedaży wzrosły o prawie 1/8 r/r do 268,75 mln zł, podobny wzrost odnotowały koszty ogólnego zarządu, które wyniosły 133,72 mln zł. Na poziomie zysku operacyjnego grupa wypracowała 190,17 mln zł (spadek o37,6% r/r), natomiast rynek oczekiwał kwoty 217,3 mln zł. Spółka odnotowała ujemne saldo z działalności finansowej w kwocie 225,5 mln zł, co było
związane z ujemnymi różnicami kursowymi z przeszacowania zadłużenia denominowanego w walutach obcych, ujemną wyceną i rozliczeniem transakcji zabezpieczonych oraz odsetkami od zadłużenia. Pozytywnym zaskoczeniem był wynik netto, który mino spadku do 93,72 mln zł, był znacząco wyższy niż konsensus wskazujący na 27,4 mln zł.

PEP

Spółka opublikowała wyniki za 4Q i cały 2011 r. Sprzedaż w kwartale wyniosła 108,1 mln zł a zysk netto 40,5 mln zł. Przychody w 4Q wzrosły w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. o 54,8% a w całym roku o 22,7%. EBITDA w kwartale wzrosła o 62,4% a zysk netto o 51,7%. W całym roku EBITDA poprawiła się o 15,5% a zysk netto o 13%. Główny wpływ na poprawę wyników miały m. in. wyższe przychody z tytułu zielonej energii, opłat za zainwestowany kapitał z projekty Tytan, przychody ze sprzedaży projektów farm wiatrowych, lepsze wyniki FW Puck. Opublikowane wyniki powinny zostać pozytywnie odebrane przez inwestorów.

NWR
Spółka opublikowała niezaudytowane, wstępne wyniki za 4Q 2011. Opublikowane wyniki są gorsze od oczekiwań rynkowych. Przychody NWR w 4Q 2011 spadły do 391,8 mln EUR z 465,6 mln EUR w analogicznym okresie 2010 r.. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 394,2 mln EUR. Zysk operacyjny NWR wyniósł 42 mln EUR, podczas gdy konsensus prognoz kształtował się na poziomie 47,6 mln EUR. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała w 4Q 2011 10,6 mln EUR zysku, podczas gdy rynek oczekiwał wypracowania wyniku na poziomie 20 mln EUR. W całym 2011 r. NWR miał 1 633 mln EUR przychodów (+3 % r/r), 281 mln EUR zysku operacyjnego (-6% r/r) oraz 135 mln EUR zysku netto. (konsensus PAP)

REDAN
Spółka opublikowała wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za 4Q 2011. Jednocześnie, spółka odwołała prognozę wyników na 2012 r. Według prognozy ze stycznia 2011, spółka zakładała spodziewała się osiągnięcia skonsolidowanych przychodów na poziomie 507,8-539,9 mln zł w 2012 oraz zysku netto na poziomie 21-26 mln zł Skonsolidowane przychody GK w 4Q 2011 wzrosły o 16,%% r/r do poziomu 118,6 mln zł. Wynik operacyjny grupy wzrósł w tym okresie o blisko 15% r/r do poziomu 8,1 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 3,7 mln zł zysku (-1,1% r/r). Narastająco, po 4Q 2011 skonsolidowane przychody ukształtowały się na poziomie 380,4 mln zł (+17,4% r/r). Zauważalne w skali 2011 r. pogorszenie rentowności grupy (wzrost zarówno kosztów central o 15% oraz wzrost kosztów bieżących funkcjonowania sieci sprzedaży o 23 %, jako pochodna rozwoju sieci sklepów). skutkowało spadkiem wyniku operacyjnego GK o 6% r/r a wyniku netto o ponad połowę odpowiednio do poziomu 9,2 mln zł i 2,6 mln zł.

d3q0xhj

KALENDARIUM

Dane makro

10:00 Niemcy - Indeks Instytutu Ifo za luty (poprzednio: 108,3 pkt);
14:30 Stany Zjednoczone - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych;
17:00 Stany Zjednoczone - Zmiana zapasów paliw wg DE.

Wydarzenia w spółkach

Grupa Lotos - Publikacja raportu za IV kw.2011 r.;
Calatrava Capital - Wprowadzenie 50 mln akcji serii W do obrotu na rynku głównym GPW;
Clean & Carbon Energy – NWZ.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d3q0xhj

Podziel się opinią

Share
d3q0xhj
d3q0xhj