Trwa ładowanie...
dj9h524
dj9h524

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
dj9h524

SYNTHOS

Zarząd spółki Synthos S.A. (Emitent) poinformował, że dnia 2 lipca 2010 roku Emitent otrzymał zawiadomienie, na podstawie którego został poinformowany, iż osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonała transakcji zbycia 27.809 akcji Spółki. Zawarcie transakcji sprzedaży nastąpiło w trakcie sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku. Dokonano transakcji sprzedaży 27.809 akcji po cenie 1,84 zł/akcja.
Informujący wniósł o utajnienie danych osobowych powołując się na treść § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji, o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
BM BPH Informacja o sprzedaży akcji przez osobę blisko związaną ze spółką ma raczej negatywną wymowę. Jednak ze względu na relatywnie niewielką wartość transakcji (około 51 tys. zł) nie powinna wpłynąć na kształtowanie się kursu akcji.

KALENDARIUM

Dane makro
09:15 Szwajcaria - sprzedaż detaliczna n.s.a. za maj (poprzednio: 1,3% r/r, konsensus: 2,7% r/r);
09:48 Francja - indeks PMI dla usług - fin. za czerwiec (poprzednio: 61,4, konsensus: 61,6);
09:53 Niemcy - indeks PMI dla usług - fin. za czerwiec (poprzednio: 54,8, konsensus: 54,6);
09:58 Euroland - indeks PMI dla usług - fin. za czerwiec (poprzednio: 56,2, konsensus: 55,4);
10:28 Wielka Brytania - indeks PMI dla usług za czerwiec (poprzednio: 55,4, konsensus: 55);
11:00 Euroland - sprzedaż detaliczna s.a. za maj (poprzednio: -1,2% m/m, konsensus: 0,3% m/m);
USA - dzień wolny na rynkach.

dj9h524

Wydarzenia w spółkach
Apator - pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł (z łącznej kwoty 0,50 zł) na akcję;
Centrozap - wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 8 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii V spółki;
Handlowy - dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 3,77 zł na akcję;
Instal Kraków - pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję;
Pani Teresa Medica - pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję;
Śnieżka - dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.

Biuro Maklerskie Banku BPH

dj9h524

Podziel się opinią

Share
dj9h524
dj9h524