Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l
espi

INFOSCOPE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...

INFOSCOPE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (12/2013)
Share
d2g218l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCOPE S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osůb maj?cych dostÍp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż otrzymał zawiadomienie od Pana Sebastiana Bogusławskiego ? Członka Rady Nadzorczej Spółki o sprzedaży akcji Emitenta w ramach transakcji pozasesyjnej (pakietowej) w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Transakcje została zawarta dnia 20 września 2013 r. Pan Sebastian Bogusławski dokonał sprzedaży 25.000 akcji Emitenta po 20 PLN za jedną sztukę.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFOSCOPE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-172 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trzy Lipy 3
(ulica) (numer)
+48 58 773 79 35 +48 58 739 66 76
(telefon) (fax)
biuro@infoscope.pl www.infoscope.pl
(e-mail) (www)
604-011-17-72 220755449
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Marcin Giedroyć Prezes Zarządu
2013-09-26 Wojciech Marzec Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g218l

Podziel się opinią

Share
d2g218l
d2g218l