Trwa ładowanie...
d3ew66s
d3ew66s
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez członka zarządu (35/2013)

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez członka zarządu (35/2013)
Share
d3ew66s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez członka zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2013 roku czterech (4) zawiadomień w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010r., nr 211, poz. 1384) od członka Zarządu Spółki. Pierwsze zawiadomienie dotyczy sprzedaży 1695 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 6,67 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 4 września 2013 roku. Drugie zawiadomienie dotyczy sprzedaży 5000 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 6,50 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 5 września 2013 roku. Trzecie zawiadomienie dotyczy sprzedaży 10000 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 6,50 PLN za jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 6 września 2013 roku. Czwarte zawiadomienie dotyczy sprzedaży 10000 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 7,00 PLN za
jedną akcję. Transakcja sprzedaży miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 10 września 2013 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ew66s

Podziel się opinią

Share
d3ew66s
d3ew66s