Trwa ładowanie...
d108r5w
d108r5w
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej (16/2014)

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej (16/2014)
Share
d108r5w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 08 października 2014 r., Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, że w dniu 03 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów w sprawie dokonania, po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r., wpisu zastawu rejestrowego na 100% udziałów Spółki zależnej DahliaMatic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu do najwyższej sumy zabezpieczenia 1.300.000,00 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych). Emitent posiada 268 udziałów Spółki DahliaMatic sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każda i łącznej wartości nominalnej 134.000,00 zł, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 268 głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w następstwie podpisania w dniu 08 października 2014 r. pozasądowej Ugody pomiędzy Emitentem a Enea S.A., o której
Infovide-Matrix S.A. informowała w dniu 08 października 2014 r. (raport bieżący nr 12/2014) Ograniczonym prawem rzeczowym zostało objętych 268 udziałów Spółki DahliaMatic Sp.z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każda i łącznej wartości nominalnej 134.00,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 268 głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Enea S.A. jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania. Kryterium będące podstawą przekazania raportu jest ustanowienie zastawu na 100% aktywów o znacznej wartości. Podstawa szczegółowa: RMF GPW § 5 ust. 1. pkt 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d108r5w

Podziel się opinią

Share
d108r5w
d108r5w