Trwa ładowanie...
d1arxkp
espi
07-03-2013 17:47

INGBSK - Raport roczny R 2012

INGBSK - Raport roczny R 2012

Share
d1arxkp
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 3 678,6 3 383,1 881,4 817,2
Przychody z tytułu prowizji 1 058,5 1 091,6 253,6 263,7
Wynik na działalności podstawowej 3 000,8 2 933,7 719,0 708,6
Wynik brutto 940,6 1 131,7 225,4 273,4
Wynik netto 757,8 903,8 181,6 218,3
Przepływy pieniężne netto 2 743,1 -772,0 657,3 -186,5
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,82 6,95 1,40 1,68
Aktywa razem 75 159,2 69 624,3 18 384,4 15 763,5
Kapitał własny 7 878,8 6 231,5 1 927,2 1 410,9
Kapitał zakładowy 130,1 130,1 31,8 29,5
Liczba akcji (w szt.) 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 60,56 47,90 14,81 10,84
Współczynnik wypłacalności (w %) 14,00% 11,58%
Wartości w EUR zostały podane w milionach.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportRoczny2012PLSolo.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - wersja polska
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2012SOLOPL.pdf Sprawozdanie Zarządu za rok 2012 - wersja polska
12 ING longform Solo PL.PDF Raport z badania sprawozdania za rok 2012 - wersja polska
12 ING standalone opinion PL.pdf Opinia Audytora do sprawozdania za rok 2012 - wersja polska
RaportRoczny2012ENGSolo.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - wersja angielska
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2012SOLOENG.pdf Sprawozdanie Zarządu za rok 2012 - wersja angielska
12 ING longform Solo ENG.pdf Raport z badania sprawozdania za rok 2012 - wersja angielska
12 ING standalone opinion ENG.pdf Opinia Audytora do sprawozdania za rok 2012 - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1arxkp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst&Young Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-05 Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku
2013-03-05 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-05 Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-05 Justyna Kesler Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-05 Oscar Edward Swan Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-05 Ignacio Juliá Vilar Wiceprezes Zarządu Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-05 Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości, Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1arxkp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1arxkp
d1arxkp