Trwa ładowanie...
d38qb15

INGBSK - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

INGBSK - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d38qb15
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody z tytułu odsetek 3 724,5 3 614,7 889,1 858,4
Przychody z tytułu prowizji 1 168,2 1 109,9 278,9 263,6
Wynik na działalności podstawowej 3 532,5 3 290,4 843,2 781,4
Wynik brutto 1 347,4 1 192,9 321,6 283,3
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 1 040,7 961,5 248,4 228,3
Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,1 0,0 0,0 0,0
Przepływy pieniężne netto -1 538,9 2 789,4 -367,3 662,4
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,00 7,39 1,91 1,76
Aktywa razem 99 860,7 86 750,6 23 428,8 20 917,9
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 10 454,0 8 626,3 2 452,7 2 080,0
Kapitał zakładowy 130,1 130,1 30,5 31,4
Udziały niekontrolujące 2,6 2,3 0,6 0,6
Liczba akcji (w szt.) 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 80,35 66,31 18,85 15,99
Współczynnik wypłacalności (w %) 14,17% 17,28%
Wartości w EUR zostały podane w milionach.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Roczne Sprawozdanie Finansowe2014PL_Grupa.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 - wersja polska
Sprawozdanie Zarządu z działalności2014PL_Grupa.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2014 - wersja polska
Opinia i Raport Audytora 2014PL_Grupa.pdf Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego oraz opinia Audytora za rok 2014 - wersja polska
Annual Financial Statement2014ENG_Group.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 - wersja angielska
Management Board Report2014ENG_Group.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2014 - wersja angielska
Auditor's Opinion and Report2014ENG_Group.pdf Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego oraz opinia Audytora za rok 2014 - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d38qb15

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-24 Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku
2015-02-24 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
2015-02-24 Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku
2015-02-24 Joanna Erdman Wiceprezes Zarządu Banku
2015-02-24 Justyna Kesler Wiceprezes Zarządu Banku
2015-02-24 Oscar Edward Swan Wiceprezes Zarządu Banku
2015-02-24 Ignacio Juliá Vilar Wiceprezes Zarządu Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-24 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d38qb15

Podziel się opinią

Share
d38qb15
d38qb15