Trwa ładowanie...
d2tf241
espi
09-03-2015 08:27

INNO-GENE S.A. - Uzyskanie środków finansowych na kontynuację projektu POIG (8/2015) - EBI

INNO-GENE S.A. - Uzyskanie środków finansowych na kontynuację projektu POIG (8/2015)

Share
d2tf241

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzyskanie środków finansowych na kontynuację projektu POIG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. (Emitent) powziął w dniu 9 marca br. informację, że Spółki zależne Emitenta - Centrum Badań DNA Sp. z o.o. oraz Genomix Sp. z o.o. otrzymały z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie zaliczkę w kwocie 479.997 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 0/100) na realizację projektu dofinansowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Szybka Ścieżka pt.: ?Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS?. O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr. 24/2014. Całkowita wartość projektu 2.876.840,00 PLN. Celem realizacji projektu jest opracowanie nieinwazyjnych testów prenatalnych (ang. NIPT, Non-Invasive Prenatal Test) identyfikujących aberracje chromosomowe oraz mutacje genetyczne?DNA?płodu?w?oparciu?o?technologię?NGS. Przekazane środki umożliwiają Spółkom terminową i zgodną z harmonogramem
kontynuację realizacji innowacyjnego?Projektu. Aktualnie w kraju nie ma podmiotu wykonującego samodzielnie badania prenatalne na cffDNA. Próbki do badań pochodzące od Polskich pacjentów wysyłane są do USA lub Chin. Realizacja projektu umożliwi spółkom zależnym opracowanie własnej technologii i wykonywanie tego typu badań w sposób szybszy i efektowniejszy kosztowo przez co spółki uzyskają przewagę konkurencyjną. Według danych opublikowanych przez Transparency Market Research szacunkowa wartość rynku badań z zakresu genetycznej diagnostyki prenatalnej w roku 2012 wynosiła 1,12 mld USD, i wzrośnie do poziomu 8,37 mld USD w roku 2019. Badanie tego typu stały się na świecie najbardziej dochodowym segmentem rynku badań diagnostycznych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tf241

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu
Cezary Ziarkowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tf241
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tf241
d2tf241