Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

INPRO S.A. - INPRO S.A. - incydentalne odstępstwo od zasad ładu korporacyjnego. (40/2011)

INPRO S.A. - INPRO S.A. - incydentalne odstępstwo od zasad ładu korporacyjnego. (40/2011)
Share
d20s7ur

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. - incydentalne odstępstwo od zasad ładu korporacyjnego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku, w związku z zawarciem w dniu 11 lipca 2011r. z podmiotem powiązanym ? Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. notarialnej umowy przeniesienia własności nieruchomości i udziałów we współwłasności nieruchomości Repertorium A nr 3888/2011, opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2011 z dnia 12.07.2011r. informuje, iż nastąpiło incydentalne naruszenie obowiązku określonego w zasadzie nr 3 w części II zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącego załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010r. Zgodnie z powyższą zasadą Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej umowy. Reguluje to również paragraf 10 punkt 10 Statutu Spółki: "Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z podmiotem powiązanym." Spółka INPRO S.A. nie uzyskała przed zawarciem umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2011 z dnia 12 lipca 2011r.
aprobaty rady nadzorczej. W związku z faktem, iż posiedzenie Rady Nadzorczej (na którym Rada Nadzorcza się ukonstytuuje) odbędzie się dnia 13 lipca 2011r. (czyli po podpisaniu przedmiotowej umowy), aprobata Rady Nadzorczej zostanie formalnie udzielona na posiedzeniu dnia 13 lipca b.r. Wszystkie kolejne umowy istotne zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi bezwzględnie będą przedmiotem aprobaty Rady Nadzorczej. Szczegółowa podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego 8
(ulica) (numer)
58 34 00 370 58 554 14 41
(telefon) (fax)
sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl
(e-mail) (www)
589-000-85-40 008141071
(NIP) (REGON)
d20s7ur

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2011-07-12 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur