Trwa ładowanie...
d39efcg

INPRO S.A. - Szacunki wyników finansowych INPRO S.A. za 2014 rok. (6/2015)

INPRO S.A. - Szacunki wyników finansowych INPRO S.A. za 2014 rok. (6/2015)

Share
d39efcg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Szacunki wyników finansowych INPRO S.A. za 2014 rok. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), w związku z pracami prowadzonymi nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki, informuje, iż bieżące szacunki przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 znacznie odbiegają od szacunków dotyczących roku 2014 zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok. Zgodnie z zapisami Sprawozdania Zarządu z działalności INPRO S.A. w 2013 roku (punkt 24 Czynniki istotne dla rozwoju oraz perspektywy rozwoju) Spółka podała, iż: ?Prognozy rozwoju działalności Spółki, uwzględniające czynniki wyżej wymienione oraz ryzyka działalności deweloperskiej ?, wskazują na uzyskanie w 2014 roku poziomu przychodów ze sprzedaży na poziomie niższym o około 20% w porównaniu do 2013 r.? Bieżące szacunki wyników finansowych wskazują jednakże, iż przychód osiągnięty przez Spółkę może być niższy nawet o około 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zmiana poziomu szacunków przychodów związana jest ze specyfiką działalności Spółek deweloperskich. Termin oddania do użytkowania budynków w
ramach prowadzonych przez INPRO S.A. projektów przypadał na końcówkę roku i pomimo wysokiego poziomu przedsprzedaży (tzn. ilości podpisanych umów deweloperskich) na projektach, nie udało się Spółce wydać tylu mieszkań, ile Spółka zakładała w pierwotnych szacunkach. Przychód ze sprzedaży mieszkań nie wydanych w 2014 roku zostanie zaksięgowany w 2015 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż poziom rentowności netto działalności Spółki będzie niższy niż w roku ubiegłym, z uwagi na dostępną na rynku trójmiejskim znaczną ofertę konkurencyjnych firm deweloperskich. W opinii Spółki niższe przychody z działalności nie wpływają negatywnie na płynność finansową INPRO S.A., ponieważ o płynności spółki deweloperskiej stanowi tzw. przedsprzedaż (wolumen podpisanych umów deweloperskich) oraz wielkość wpłaconych zaliczek na poczet zakupu lokali. A te dwie pozycje odnotowały w 2014 roku wysokie poziomy. Prawidłowe wielkości odchylenia oraz przyczyny ich zaistnienia wskażemy w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej
INPRO za 2014 rok, które zostanie opublikowane raportem okresowym w dniu 23.03.2015 roku. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2015-02-20 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

Podziel się opinią

Share
d39efcg
d39efcg